Премиерът Стефан Янев назначи трима заместник-министри

Със заповед на премиера Стефан Янев са назначени трима нови заместник-министри.

Ива Петрова е назначена за заместник-министър на енергетиката.

В периода 2000-2009 г. е работила в Министерството на енергетиката, където през 2008 г. достига длъжността директор „Енергийни пазари и преструктуриране“. Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. След това – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор „Проекти и инвестиции“ в Българския енергиен холдинг. Петрова е работила също като независим оценител на проектни предложения. Тя е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски“. Получава висшето си образование с магистърска специалност „Стопанско управление“ в Софийския университет. Завършила е и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Била е съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката. Владее английски език, ползва италиански език.

 Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов  и Ваня Стойнева са двамата нови заместник-министри на образованието и науката. Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на образованието и науката са освободени Нели Косева и Евгения Пеева-Кирова.

Заместник-министър Ваня Стойнева има богат опит в управлението и контрола на средствата от Европейския съюз. Познава задълбочено регулацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участвала е активно в създаването на нормативната уредба за програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г.

Ваня Стойнева е била три пъти служебен заместник-министър. През 2013 г. е отговаряла за ОП „Развитие на човешките ресурси“ в Министерството на труда и социалната политика. През 2017 г. е била в Министерството на образованието и науката с ресор ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В първия служебен мандат през 2021 г. е управлявала подготовката за влизане в Еврозоната, възстановяването на европейските средства по оперативните програми, държавните помощи, както и дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост в Министерството на финансите. Г-жа Стойнева е работила като ръководител „Съответствие“ във „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД. Била е също координатор по проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика, началник-сектор в Министерството на икономиката и държавен експерт в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация „Европейски страни“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Владее английски и френски език.

Преди назначението си в МОН Ваня Стойнева беше заместник-министър на финансите.

Хаджииванов е професор от Института по обща и неорганична химия в Българската академия на науките. В периода 2017 г.-2021 г. е заместник-председател на БАН, а от 2021 г. е съветник на председателя на БАН. Носител е на много наши и международни отличия. Константин Хаджииванов е професор в Института по обща и неорганична химия на БАН. В периода 2004-2017 г. е негов директор. Председател е на Управителния съвет на Центъра за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“. Научната квалификация на проф. Хаджииванов е в областите неорганична химия, химична кинетика и катализ, аналитична химия. Неговите научни трудове, отразени в Scopus/WoS, са 206, има над 12 500 цитирания.

Заместник-министър Хаджииванов е носител на наградата „Питагор“ два пъти - за цялостен принос в науката през 2020 г. и за утвърден учен в областта на природните науки и математиката през 2009 г. Отличен е също от Съюза на учените в България за високи постижения в областта на природните науки, както и с почетен знак “Марин Дринов” на лента. Член е на Academia Europaea.

Петъчният пазар се мести на панаирната площадка за две седмици
Общество
Сезонните работници се осигуряват здравно сами, напомнят от НАП
Общество
В Община Севлиево не казват кога за последно са чистени дъждоприемните шахти
Общество
Ограничение от 30 км/ч за шофиране в населено място предлагат евродепутатите
Общество
Пострадала е велосипедистка, блъсната от кола тази сутрин
Общество
Газът в Севлиево - почти три пъти по-скъп спрямо миналия октомври
Общество
КНСБ в Габрово разкри горещ телефон за сигнали за тормоз на работното място
Общество
Икона на Св. Петка бе осветена днес в новия и недействащ храм "Св. Петка"
Общество
Православната църква почита днес паметта на св. Йоан Рилски
Общество
Костадин Костадинов е почетен гражданин на Севлиево посмъртно
Общество
Как ремонт на покрив "отвори" ремонт и на читалищен салон
Общество
Петъчният пазар остава на панаирната площадка още две седмици
Общество
Жена изхвърли котета посред бял ден на севлиевския площад и си тръгна
Общество
Държавата продължава да подпомага работодатели за запазване на работни места
Общество
Ден на отворените врати е днес в Исторически музей Севлиево
Общество
В Деня на Севлиево бяха връчени почетните отличия за 2021 г.
Общество