Търсене

Приходите от тол системата са над пет пъти по-високи от издръжката ѝ

Екипът на Министерството на регионалното развитие подготвя нормативни промени, които да разрешат проблемите с грешки при въвеждане на данни в е-винетките и в тол таксуването.
Приходите от тол системата са над пет пъти по-високи от издръжката ѝ

Приходите от електронни винетки и тол за 2021 година са над 452,5 млн. лв. В същото време издръжката на Националното тол управление (НТУ) е малко над 84,4 млн. лв. Данните доказват, че НТУ не работи на загуба. Приходите постъпват в републиканския бюджет и по силата на европейското и българското законодателство се инвестират единствено за поддръжка и изграждане на републиканската пътна мрежа, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). 

Екипът на Министерството на регионалното развитие подготвя нормативни промени, които да разрешат проблемите с грешки при въвеждане на данни в е-винетките и в тол таксуването.

Предвижда се шофьорите еднократно да могат да поправят сгрешена винетка. Корекцията ще действа от датата на купуването ѝ, тоест назад във времето. В момента корекцията действа занапред. Така, при коригиране на сгрешените данни за автомобила, ще има възможност и за заличаване на всички наложени санкции към момента. Целта е да се постигне справедливост при санкционирането на гражданите, които са купили винетка, но не са въвели правилно данните си. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще въведе допълнително мерки за улесняване на шофьорите за правилно попълване на данните за автомобила им, включително и чрез информационна кампания.

Други нормативни промени ще адресират проблемите с тол таксите за превозвачите. Идеята е да се разграничават случаите на нарушители и тези, които неволно или неумишлено, не са подали тол данни до АПИ за част от изминатия път. Обмисля се намаляване на административните санкции за тези ползватели на пътя, като се избегне несправедливото им санкциониране с големи по размер глоби. В тези случаи ще се прецизира и стойността на компенсаторната такса.

Освен това МРРБ възложи пълна ревизия на дейността на тол системата от създаването ѝ до 31 декември 2021 г. На базата на заключенията също ще бъдат предложени промени за подобряване на работата ѝ.

Одитът е разделен в две части. Едната е проучване на техническите параметри на системата спрямо договора за изграждането ѝ. Целта е да се установи дали данъкоплатецът е получил в действителност това, за което е платил. Втората част на одита трябва да проучи дейността на НТУ, като анализира сключените договори с доставчици.

От общите приходи за миналата година близо половин милион лева са от пътни такси (е-винетка и тол), а 22,5 млн. лв. са от глоби (компенсаторни такси, наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения). В сумата от малко над 84,4 млн. лв. за издръжка на НТУ през 2021 г. се включват разходите за заплати, осигурителни вноски, гориво, издръжка /ток, вода, топлоенергия, телефон и т. н./, както и възнагражденията, които тол управлението трябва да изплати на националните доставчици на услуги като комисионна за извършените от тях дейности. В посочената сума е включено всичко, обезпечаващо дейността на администрацията на НТУ.

В тол управлението категорично няма служители със заплати в размер от 47 000 лв. до 53 000 лв., информират от МРРБ като уточняват, че основните месечни възнаграждения на служителите се определят съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Средната брутна месечна заплата на служител по служебно правоотношение в НТУ за 2021 г. е 2242 лева. Средното брутно месечно възнаграждение на служител по трудово правоотношение в НТУ за 2021 г. е 1602 лева.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!