Проект за фестивал на самодейността реализират в ПГМЕТ
снимки: ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

публикация съгласно договор

От 1 февруари 2018 г. Ученическият съвет на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” започна реализацията на младежки  проект: „Таланти – Фестивал на художествената самодейност“,  с подкрепата на сдружение ИМКА, Габрово, в рамките на изпълнението на проект: „Младежка банка Габрово”, в частност „предоставяне на грантове на младежки организации/ и/ или младежки групи”, който се реализира с  помощта на Фондация: „Работилница за граждански инициативи“ и финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.

Дейностите ще се реализират в периода 01.02. – 30.06.2018 г. на територията на Професионалната гимназия и Народно Читалище „Развитие 1870”

Младежката инициатива е подготовка, организация и реализиране на училищен фестивал на художествената самодейност в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”. Форумът е традиционен за училището и организацията на дейностите се координира и осъществява от Ученическия съвет на ПГМЕТ. Проектът  е иницииран от членовете на Ученическия съвет и ще бъде реализирано от тях с подкрепата и съдействието на педагогическите специалисти и партньорите на Професионалната гимназия.

Основната цел е да създаде условия за стимулиране талантът и изявата на младите хора чрез организиране и провеждане на училищен Фестивал на художествената самодейност. Специфичните цели, които си поставя са:

  • да развие и насърчи инициативността на учениците;
  • да ангажира ученическата общност за пълноправно участие в общоучилищния живот;
  • да предостави възможност за неформално учене и развиване на умения в младите хора за работа в екип, лидерство, комуникация и др.
  • да се утвърди чувство за принадлежност, лична отговорност и ангажираност към училищната общност.

Различно за младите хора е влизането им в ролята на активна страна в процесите за реализиране на общоучилищна инициатива. Участвайки директно в планирането, подготовката и реализацията учениците имат възможност да проявят своя талант, творчески хрумвания, организаторски умения и поемане на отговорност. Не на последно място възможността да видят идеите си подкрепени и реализирани стимулира тяхната инициативност и креативност.

Основните работни методи, които се използват в рамките на проекта са  дискусия, работа в малки групи, мозъчна атака, използване на ИТ, „учене чрез правене”.

Младежкият проект на Ученическия съвет е насочен към всички ученици на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” гр. Севлиево – инициатори, организатори, участници на сцената, жури и публика. Фестивалът на художествената самодейност е отлична възможност за изява на талантите на младите хора, насърчаване на екипността, стимулиране на креативността и изявата, състезателния дух, взаимното уважение и признание.

Всеки етап от подготовката и реализацията на Фестивала  ще бъде координирана и осъществена от учениците и ориентирана към техните съученици. Дейностите ще се извършват в конструктивен диалог, прозрачност и публичност за цялата училищна общност.

 

Настоящата публикация е възможна благодарение на сдружение ИМКА Габрово, в изпълнение на проект "Младежка банка Габрово", който се реализира с помощта на фондация "Работилница за граждански инициативи" и финансовата подкрепа на фондация "Америка за България"

 

Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Образование
Конференция за нов проект по "Еразъм+" свикват в ПГМЕТ
Образование
Гимназия "Ген. Иван Бъчваров" чества своите 56 години
Образование
Инж. Кунев от ПГМЕТ премина обучение в ЦЕРН
Образование
Илхан Кючюк даде старт на проекта "Аз, бъдещият инженер"
Образование
Доброволци от Севлиево бяха наградени от ИМКА
Образование
Три последователни дни Севлиево бе сцена на науката
Образование
Училищно настоятелство почете пенсионирали се учители
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Голямата фирма отвътре, видяха ученици, които учат чрез работа
Образование
Младежи станаха мениджъри за един ден
Образование
Обявиха стипендиантите на сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебен час
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
ОУ "Стефан Пешев" празнува своя патронен празник
Образование
Яна Пенчева и проекта "Да колонизираме Марс" отличи фондация "Еврика"
Образование