Проект за изменение на общинска наредба урежда съдбата на изоставените автомобили
Илюстративна снимка на nostromo от Pixabay

от Емилия Димитрова

На сайта на Община Севлиево е публикуван проект за изменение на Наредбата за дейностите по управление на отпадъците на територията на община Севлиево. Предложението касае начините, по които властта ще действа при наличие на изоставени на обществени места автомобили и реда, по който ще става преместването им. 

Предложението включва мотивите на кмета за измененията на сега действащата наредба, частична предварителна оценка на въздействието, окончателен вариант на предложението, което ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет и окончателен вариант на вече изменената наредба, която предстои да бъде гласувана. 

Какво налага промените?

С Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. са приети изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (НИУМПС), която се разминава със съществуващата общинска наредба. Промените целят да се уеднакви местното с национално законодателство. 

Кое МПС е изоставено?

По смисъла на тази наредба излязлото от употреба МПС е с прекратена регистрация, което се намира върху държавен или общински имот повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията му, както и превозно средство, което не е преминало технически преглед повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед и стои върху държавна или общинска земя. Има още едно тълкуване на излязло от употреба МПС - изоставено регистрирано МПС. 

Служителите вече няма да издирват собствениците на изоставени коли

На практика по-голям процент от излезлите от употреба автомобили са изоставени, а собствениците им трудно откриваеми. На общинските служители, ангажирани с издирването им, с години е невъзможно да връчат лично срещу подпис уведомлението, че автомобилът ще бъде преместен, а писмата с обратна разписка се връщат. Служителите правят многократни опити за връчване на предписанието на собствениците по постоянните им адреси, но често те не живеят там или отказват да получат пратката си. Ако са в чужбина, дори да бъдат уведомени чрез залепено съобщение на постоянния им адрес, пак не могат да изпълнят условието за 14-дневен срок, в който да преместят сами изоставения автомобил.  

Всъщност условието за 14 дни, записано в общинската наредба за Севлиево е три месеца в Закона за движение по пътищата, което е още една причина за наложителни промени в местното законодателство. 

Каква ще е процедурата след гласуване на промените?

Кметът на общината ще назначава със заповед комисия, която да установи излезли от употреба автомобили, изоставени върху общински или държавни имоти. На изоставената кола се залепва стикер, който има силата на предписание, а комисията съставя протокол и уведомява лично срещу подпис или с писмо с обратна разписка собственика на автомобила. Когато адресът на собственика е неизвестен или той не е намерен, съобщението се поставя на таблото за обявления в сградата на Общината или на интернет страницата на Община Севлиево и се счита за връчено след изтичането на 14-дневен срок от датата, на която съобщението е поставено на таблото или обявено на интернет страницата на общината.

От датата на връчване на предписанието за преместване започва да тече тримесечен срок, в който изоставеният автомобил трябва да бъде преместен. Ако той обаче отново бъде преместен върху общински или държавен терен, това не спира изпълнението на предписанието.  

Когато трите месеца изтекат и автомобилът не е преместен, кметът на общината издава заповед това да стане принудително върху площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на изоставени автомобили, като тези дейности са за сметка на собственика. 

Автомобилите се пазят 14 дни на площадката за съхранение, след което се разкомплектоват. Ако през тези 14 дни собственикът си поиска обратно автомобила, може да го получи, но след като заплати всички разходи, направени до момента по преместването му. 

Промените в наредбата предстои да бъдат обсъдени в ресорната постоянна комисия в Общинския съвет, след което внесени за евентуално обсъждане и гласуване в пленарна зала. 

 

 

         

Негодният за движение ремонтиран тротоар в Севлиево е проектиран по всички правила
Общество
На 7 септември стартира преброяване 2021, какво трябва да знаем
Общество
Костадин Костадинов е предложен за Почетен гражданин на Севлиево
Общество
От 15 септември започва изплащането на помощите за отопление
Общество
Помощта за ученици в 1 и 8 клас се заявява и електронно до 15 октомври
Общество
Общински съветник в Дряново поиска цензура при отразяване на заседания
Общество
До момента в област Габрово електронно са се преброили 8787 граждани
Общество
Проект за изменение на общинска наредба урежда съдбата на изоставените автомобили
Общество
До края на септември се удължава срока за електронното преброяване
Общество
Седмица на пожарната безопасност - от 13 до 19 септември 2021 г.
Общество
В Градската библиотека може да се преброите електронно
Общество
Тормозен ли е предприемачът, който се оплака от тормоз пред комисията „Манолова“
Общество
След сигнал на читател от ВиК признаха, че е намалявана водата към Севлиево
Общество
33 са номинациите за наградите за Деня на правото да знам
Общество
Преброяването започна, от НСИ съветват да се преброим електронно
Общество
Премиерът Стефан Янев назначи трима заместник-министри
Общество