Професионална гимназия по транспорт и машиностроене - прием

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене - Градница  обучава  специалисти  за  автомобилния транспорт от 1970 г., а след осъществяване на разширението на  “Идеал Стандарт-Видима” АД на територията на Градница, започна да подготвя специалисти за машиностроенето. Завършилите се реализират успешно в предприятията на Севлиево и Габрово, в страната и чужбина, в международния транспорт.

За провеждане на обучението по предлаганите професии гимназията разполага със специализирани кабинети, лаборатории, работилници и автосервиз,  оборудвани с компютри, автотренажори и други технически средства за обучение, с автомобили и двигатели, металорежещи машини и други съоръжения. Обучението на водачи на МПС се извършва на съвременни автомобили. На учениците се предоставят възможности за активни спортни занимания във физкултурен салон, тренировъчни зали и спортни площадки.

Обучението в ПГТМ- Градница се подпомага от “Идеал Стандарт-Видима” АД. Училището поддържа връзки и с други фирми от Севлиево и Габрово.

Училището осигурява ежедневно пътуване на учениците от Габрово и Севлиево и селищата по тези маршрути безплатно

обл.Габрово, общ. Севлиево, 5439, с.Градница, ул.“Васил Левски” № 58, директор: '06736/2239, зав.адм.служба: 06736/2343

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2017/ 2018 ГОДИНА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС:

Обучение БЕЗ интензивно изучаване на чужд език

 

Професия: ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение;

Правоспособност водач на МПС КАТЕГОРИЯ „В” И „С”.

 

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение;

Придобиване на правоспособност по заваряване.

 

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК

Специалност: Технология на машиностроенето

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение.

Специализации:  ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНО-БИТОВА АРМАТУРА и КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС:

 

Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: Автотранспортна техника

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и  квалификация ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ - трета професионално-квалификационна степен след 4-годишен срок на обучение.

Правоспособност водач на МПС КАТЕГОРИЯ „В”.

При  желание на обучаващите и възможност на училището допълнително  придобиване на правоспособност категория „С“

 

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 4-годишен срок на обучение;

Придобиване на правоспособност по заваряване.

 

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК

Специалност: Технология на машиностроенето

 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 4-годишен срок на обучение.

Специализации:  ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНО-БИТОВА АРМАТУРА и КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО.

Машинният техник разработва технологична и конструктивна документация на машиностроителни изделия. След  усвояване на  специалността се придобиват умения за извършване на технологични операции - обработка, сглобяване и ремонт на изделия.

Техникът по подемно-транспортна техника организира, контролира, извършва техническото обслужване и ремонт на специализирана техника. След усвояване на  специалността се придобива правоспособност за управление на  подемно-транспортна техника и МПС. Отлични переспективи за бъдеща професионална реализация.

Техникът  по транспортна техника извършва диагностика, изпитания,  регулировки на механизми, системи,  двигатели с вътрешно горене и цялостен ремонт на автомобила. Усвояването на  специалността дава възможност за извършване на монтаж и демонтаж на механизми, системи, двигатели с вътрешно горене и техническо обслужване на автомобила. Отлични переспективи за бъдеща професионална реализация.

213 абитуриенти в Севлиево са на матура днес
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование