Търсене

Промишлеността няма повече да печели от продукти, нарочно направени да се развалят след изтичането на гаранцията

Севлиево онлайн
Промишлеността няма повече да печели от продукти, нарочно направени да се развалят след изтичането на гаранцията

ЕП иска да помогне на потребителите да избират екологични стоки,а на предприятията - да предлагат по-трайни продукти © AdobeStock O. Le Moal

Промишлеността няма повече да печели от продукти, които нарочно са направени така, че да се развалят веднага след изтичането на гаранцията. Потребителите ще получават ясна информация за възможностите и цената на поправките. От етикетите потребителите ще разбират за кои продукти има гаранция да трайна употреба и така ще печелят производителите, които предлагат по-издръжливи продукти. Ще изчезне джунглата от претенции за екологичност, тъй като са разрешени само онези твърдения, които са официално сертифицираните и подкрепени с реални доказателства. Това е част от изказването на хърватския евродепутат Биляна Борзан, след като вчера евродепутатите подкрепиха проект на законодателство за подобряване на етикетирането на продукти и тяхната трайност, за да няма подвеждаща информация. 

С 544 гласа „за“, 18 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“ пленарната зала одобри предложението за нова директива, която допълнително защитава потребителите в контекста на „зеления преход“. Неговата основна задача е да насърчи потребителите да правят екологичен избор, а производителите да предлагат по-трайни и устойчиви стоки.

Забрана на подвеждащите реклами и общо звучащи екологични твърдения

Мандатът за преговори на Парламента предвижда забрана на използването на общи екологични твърдения за продуктите като „екологосъобразни“, „естествени“ „биоразградими“ или „неутрални по отношение на климата“, ако те не съдържат подробни доказателства за това. Освен това ще бъдат забранени онези екологични твърдения, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродните емисии.

Ще бъдат забранени други подвеждащи практики, като например твърдения за целия продукт, ако тези твърдения са верни само за елементи от него. Няма да се позволяват и неверни твърдения, че даден продукт е годен само за определен период или може да бъде използван само с определена интензивност.

С оглед на опростяването на продуктовата информация евродепутатите предвиждат само обозначения за устойчивост върху етикетите, които се основават на схеми за официално сертифициране, или такива, одобрени от публичните органи.

Борба с прекалено ранно изтичане на срока на годност

За да увеличи трайността на продуктите, Парламентът иска да забрани на етапа на производството да се залагат характеристики, които ограничават срока на годност на продуктите и водят преждевременно до дефекти. Освен това на производителите не трябва да се позволява да ограничават функциите на даден продукт, когато той се използва с консумативи, резервни части или аксесоари (например пълнители или мастилени касети) на други производители.

Още преди покупката купувачите ще трябва да бъдат информирани за ограничените възможности за поправка. Така те ще могат да избират по-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани. Освен това евродепутатите предлагат нов гаранционен етикет, който показва не само продължителността на изискваната от закона гаранция, но и възможното удължаване на гаранцията, предлагана от производителите. Така по-лесно ще се открояват качествените продукти, а производителите ще обръщат повече внимание на срока на годност.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!