Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“

 

В периода 25 юни – 1 юли група от пет ученици и четири учители посетиха партньорското училище от град Барселос, Португалия с цел реализиране на дейностите „Разнообразие и равенство в класната стая“ (за ученици) и „Иновативни методи и подходи за преподаване - използване на ИКТ за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая“ (за учители) по проект № 2019-1-BG01-KA229-062335 (КА229/SEP-105/10-10-2019) „21 век – активно гражданство“ („21st century active citizenship“) по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“.

Партньори на ПГМЕТ са Технически лицей „П.С.Манчини“ Алвино, Италия и Средно училище Барселос, Португалия.

Осъществените дейности имаха за цел да насърчат критичното мислене и способността на ученика за решаване на проблеми. Младежите от трите държави работиха заедно, обсъждаха и споделяха мнения за това как да се създаде социална не застрашаваща среда. Учениците изготвиха екшън план за преодоляване на различията по отношение на религия, раса, пол и тормоза в училище. Участващите учители имаха възможност да обменят опит и най-добри практики с чуждестранните си колеги, да наблюдават провеждането на многобройни дейности, обсъждаха прилагането на ИКТ в процеса на преподаване.

Домакините представиха богата музикална програма, ролеви игри, избор с класация за лого и опознаване чрез изготвени предварително презентации от българските, португалските и италианските ученици.. Културната програма включваше разглеждане на забележителностите на Брага, Гимараеш, Виана до Кастело, Барселос и Порто. Дните, прекарани с португалските партньори преминаха неусетно и сега участниците в проекта очакват с нетърпение срещата в Италия. Мобилността е планирана в началото на месец септември, а ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево ще посрещне като домакин групите от Португалия и Италия в края на септември.

В девет гимназии на областта има свободни места след второ класиране
Образование
СУ "Отец Паисий" обябява прием за учебната 2021/2022 г.
Образование
Електротехниците на ПГМЕТ - сред най-добрите у нас
Образование
Ученици от ПГ "Марин Попов" ще практикуват в автосервизи на „Опел“ в Испания
Образование
Има места в гимназиите след първо класиране, няма да се закриват паралелки
Образование
Математика с английски и немски език са най-желаните паралелки в областта
Образование
Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“
Образование
СУ "Васил Левски" ще бъде домакин на фестивала "Наука на сцената"
Образование
Отлично представяне на ПГМЕТ в състезанието IT Знайко
Образование
Одобрени са още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици
Образование
Излезе първото класиране за гимназиите
Образование
Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици
Образование
Премиерът Стефан Янев се срещна с ученици от Габрово
Образование
СУ „В. Левски" първо в страната обучи децата да спасяват близките си от инсулт
Образование
Ученици от шест училища в областта ще почиват на разноски на държавата
Образование
Днес започна кандидат-гимназиалната кампания
Образование