Търсене

Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“

Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно граждан

Изображение - 9918 Изображение - 9919 Изображение - 9920

 

В периода 25 юни – 1 юли група от пет ученици и четири учители посетиха партньорското училище от град Барселос, Португалия с цел реализиране на дейностите „Разнообразие и равенство в класната стая“ (за ученици) и „Иновативни методи и подходи за преподаване - използване на ИКТ за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая“ (за учители) по проект № 2019-1-BG01-KA229-062335 (КА229/SEP-105/10-10-2019) „21 век – активно гражданство“ („21st century active citizenship“) по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“.

Партньори на ПГМЕТ са Технически лицей „П.С.Манчини“ Алвино, Италия и Средно училище Барселос, Португалия.

Изображение - 9580 Осъществените дейности имаха за цел да насърчат критичното мислене и способността на ученика за решаване на проблеми. Младежите от трите държави работиха заедно, обсъждаха и споделяха мнения за това как да се създаде социална не застрашаваща среда. Учениците изготвиха екшън план за преодоляване на различията по отношение на религия, раса, пол и тормоза в училище. Участващите учители имаха възможност да обменят опит и най-добри практики с чуждестранните си колеги, да наблюдават провеждането на многобройни дейности, обсъждаха прилагането на ИКТ в процеса на преподаване.

Изображение - 9581 Домакините представиха богата музикална програма, ролеви игри, избор с класация за лого и опознаване чрез изготвени предварително презентации от българските, португалските и италианските ученици.. Културната програма включваше разглеждане на забележителностите на Брага, Гимараеш, Виана до Кастело, Барселос и Порто. Дните, прекарани с португалските партньори преминаха неусетно и сега участниците в проекта очакват с нетърпение срещата в Италия. Мобилността е планирана в началото на месец септември, а ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево ще посрещне като домакин групите от Португалия и Италия в края на септември.

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!