Съдия Валерия Аврамова – с „Личен почетен знак първа степен - златен“

автор: Ружа Любенова

източник: в. "Седмицата"

 

• Съдийската колегия на ВСС награди изпълнявалата функциите административен ръководител на Районния съд в Севлиево за „висок професионализъм и образцова служба“

•  По признанието на съдии от Окръжен съд-Габрово съдия Аврамова е човек, на който се възхищават и който им е дал първи уроци в правораздаването

Съдия Валерия Аврамова-Христова, която досега ръководеше Районния съд в Севлиево, получи отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“. То й бе присъдено от Съдийската колегия на Висшия Съдебен съвет на 19 ноември т. г. като оценка за отличната й професионална работа. В края на ноември т. г. тя се пенсионира.

Съдия Аврамова има 37 години юридически стаж. След като на 2 юли т. г. председателят на Районния съд в Севлиево Павел Неделчев беше преназначен за зам.-председател на Окръжния съд в Габрово, съдия Валерия Аврамова зае неговото място. Съдийската колегия на ВСС я определи за изпълняващ функциите на председател на Районния съд в Севлиево.

В съобщението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 19 ноември т. г. се казва, че отличието „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и 1000 лева парична награда се дават на съдия Аврамова за „проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.“

Предложението за награждаването й е изпратено във ВСС от съдия Веселина Топалова – председател на Окръжния съд в Габрово. В него е посочено, че съдия Аврамова „има над 37 години юридически стаж изцяло в Районен съд-Севлиево, като е заемала длъжността „заместник на административния ръководител“ през периода от 2000 г. до 2009 г... Разглеждала е основно граждански дела, като се ползва с репутацията на изключително дисциплиниран, опитен и отговорен съдия, стриктно спазващ процесуалните срокове. Изтъкнато е, че с качествата си съдия Аврамова е спомогнала за „обособяването на един отлично работещ колектив от съдии и съдебни служители“. По предложение от членовете на съдийската колегия на Висшия Съдебен съвет Олга Керелска, Вероника Имова и Драгомир Кояджиков съдия Христова е поощрена и с парична награда.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – навършване на 65-годишна възраст, Валерия Аврамова-Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, считано от 24 ноември 2019 г.“

По повод полученото отличие, съдии от габровския Окръжен съд споделиха пред репортер на „Седмицата“, че съдия Аврамова е човек, на който искрено се възхищават и който ги е „водил за ръка“ в първите им професионални изяви. Научила ги е на много неща в правораздаването, показала им е как да бъдат отлични и уважавани съдии.

А съвсем случайно в отчета на едно от читалищата в Севлиевско - НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Стоките, за 2016 г. прочетохме следното: „Закупихме нова литература и приехме голямо дарение от съдия Валерия Аврамова, за което й благодарим...“

Внезапни проверки и контрол на границата срещу фалшивите болнични
Общество
Севлиево никога не е имал такъв бюджет - близо 36 млн. лв. за 2020 г.
Общество
Авария оставя села без вода на 21 януари т.г.
Общество
Да четем с децата си в събота - една инициатива на Библиотеката
Общество
Ученик от Севлиево е сред отличените в конкурса "Дърво с корен"
Общество
Мая Манолова учредява в Севлиево клон на Изправи се.БГ
Общество
Един 9-годишен боец има нужда от нас, за да спечели битка за живот
Общество
Управляващите в последните 30 г. трябва да се извинят на севлиевци
Общество
Д-р Пламен Данаилов заслужи купата за майстор на виното на 2019 г.
Общество
Превозвачи от Севлиево няма да спират да возят на 13 януари
Общество
Д-р Темистокъл Параскевов - първият зъболекар на Севлиево
Общество
Нов режим за регистрация на лични стопанства влиза в проект за закон
Общество
549 са поискали заверка Апостил от Областната администрация в Габрово
Общество
Симеон Спасов и тази година извади богоявленския кръст от р. Росица
Общество
Мая Манолова е в Габрово и Севлиево днес
Общество
Кола блъсна пресичаща жена на севлиевско кръстовище
Общество