Само неотложни дела от 1 април ще гледа Районен съд Севлиево

От 1 до 14 април 2021 г., включително, в Районен съд - Севлиево няма да се разглеждат насрочените в открити съдебни заседания дела, с някои изключения.

Изключенията касаят дела за вземане на мярка за неотклонение, дела за вземане на мерки за защита на пострадал, дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, както и дела, касаещи задължителни медицински мерки, дела за упражняване на родителски права, дела по Закона за защита от домашно насилие. Пълен списък с делата, които продължават да се гледат в съда, въпреки ограниченията, е публикуван на сайта на институцията. 

Във връзка с разпространението на коронавируса и ограничителните мерки за запазване здравето и живота на съдебните служители и гражданите, от 1 април се забранява достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, които не са в списъка с изключенията. 

Извършването на всички административни услуги и справки по дела ще става на първия етаж в съдебната сграда.  

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата ще се извършва по телефон или по електронен път. Само при липса на електронен адрес или телефонен номер, това ще става по обичайния ред. 

Ограниченията са на основание заповед на изпълняващия функциите председател на Районен съд Севлиево Станислав Цветков от днес, 31 март 2021 г. 

Когато благородната идея срещне подходящите хора се ражда...гора
Общество
В Габрово няма да забраняват алкохола по изборите
Общество
Тази година ще има фестивал "Семе българско", планиран е през май
Общество
За два дни над Севлиево се изля 39 литра на кв. м дъжд
Общество
България вече е на 112 място по свобода на медиите
Общество
ДЛС "Росица" и "Идеал Стандарт-Видима" залесяват 25 дка гола площ
Общество
Милчо Генжов e избран за окръжен прокурор на Габрово
Общество
Априлското въстание на север от Балкана представя музеят на Добрич
Общество
Със залесяване отбелязва Седмицата на гората "Идеал Стандарт-Видима"
Общество
Защо, с какво го заслужихме? Какво лошо направихме!?
Общество
Актьори се предизвикват със спорт в подкрепа на образованието
Общество
Доброволци засаждат 400 дръвчета край с. Сенник
Общество
"Или ще измрем всинца, или ще освободим България"
Общество
Нова платформа помага на гражданските и културните организации
Общество
Само неотложни дела от 1 април ще гледа Районен съд Севлиево
Общество
В Габрово се пази първия екземпляр от "Горски пътник" на Раковски
Общество