Търсене

Седем обекта в област Габрово получават финансиране от общо 14.2 млн. лв., има за всички общини

Правителството отпусна 8.3 млн. лв. на Севлиево за водопровод и

Община Севлиево получава средства за следващ етап от реконструкцията на довеждащия водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода

Всички общини в габровска област са в списъка с обекти, които ще бъдат финансирани от бюджета на МРРБ, който бе преструктуриран за 2022 г.

Община Габрово е с одобрено финасиране за реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“ за обшща стойност 290 хил. лв., както и за реконструкция на водопроводната мрежа на ул. "Никола Войновски", ул. ""Малина" и кв. "Борово-Велчевци" за 356 000 лв.

Община Дряново получава финансиране за изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи на обект "Водоснабдяване на с. Чуково" (малко над 413 хил. лв. ) и за изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи на обект "Реконструкция на висока зона на ВВМ в с. Гостилица". Стойността на този проект е побти 1.6 млн. лв. 

Община Севлиево получава средства за следващ етап от реконструкцията на довеждащия водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода в размер на 5.9 млн. лв., както и 1.3 млн. лв. за реконструкция на улични водопроводи в централната градска част. 

Община Травна получава финансиране само за един проект, но той е на стойност почти 5.4 млн. лв. Парите са за рехабилитация и реконструкция на участък с дължина 5,5 км от общиннки път GAB2117. 

Пълният списък на всички общински проекти можете да видите тук: https://www.namrb.org/…/5748/Spisak%20proekti%20obshtini.pdf

Финансиранe получават 297 проекта за пътища, улици и ВиК, а списъкът е съставен съвместно с националното сдружение на общините в Република България. Общата стойност на всички проекти в списъка на МРРБ е над 827 млн. лв.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!