Севлиево "бие" Габрово по средна заплата и ръст на инвестиции

847 лв. е средната работна заплата в община Севлиево, при средна за страната 878 лв., сочат данни на Института за пазарна икономика, който днес представи изследването си "Икономическите центрове в България". Данните са за 2015 г., когато средната заплата за община Габрово е била 683 лв.

Целта на изследването е да очертае границите на икономическите центрове в страната. Авторите са си поставили задача да „надскочат“ административно-териториалното деление на областите и районите и да начертаят нови вътрешни граници, основани изцяло на естествените икономически процеси. Така се очертават три икономически центъра:

Големи икономически центрове, които имат много силно ядро и огромна периферия – такива са София и Пловдив;

По-малки центрове, които имат периферия, но тя често се ограничава само до съседни общини – такива са центровете Русе, Плевен и Шумен;

Специфични икономически центрове, които са съседни и имат множество допирни точки, макар и да имат силно ограничена или дори никаква периферия – такива например са центровете "Габрово-Севлиево", Стара Загора, Казанлък и Раднево. 

Групирането в рамките на центровете е правено около т.нар. икономически ядра, които привличат значителна ежедневна трудова миграция от съседни общини, имат висока концентрация на наети лица и генерират относително голяма продукция.

Икономическият център „Габрово-Севлиево“

е съставен от две самостоятелни ядра, Габрово и Севлиево, без периферия. Икономиката е доминирана от преработващата промишленост, която съставлява 67% от произведената продукция, а в нея са наети 50% от работещите. Демографските тенденции са силно негативни – населението е намаляло с 25% от началото на хилядолетието, а работоспособното население е едва 55% от всички жители. Що се отнася до качеството на образованието, центърът се при-ближава до средните за страната стойности, пише в изследването на ИПИ

Икономиката е относително равномерно разпределена между двете общини с лек превес на Севлиево, където произведената през 2015 г. продукция е малко над 1 млрд. лв., докато в Габрово е малко над 850 млн. лв.

Севлиево се развива малко по-бързо от Габрово

в последните години – общият ръст на икономиката на общината е 16% за периода спрямо 15% в Габрово. Водещият отрасъл е преработващата промишленост, която съставлява 67% от икономиката на центъра и 74% от икономиката на Севлиево. Икономиката е доминирана от няколко големи предприятия – производителя на санитарна керамика и арматура „Идеал Стандарт – Видима“, шивашката фирма „Dzalli“, производителя на паркет „Хамбергер“ и фирмата за кабели „Емка“, като освен „Dzalli“ всички други са разположени в Севлиево. Със значителен дял са и търговията (9%) и транспортът (8%). Най- значително увеличение на продукцията има при транспорта (64%) във връзка с ръста на индустрията и дейността на няколко логистични фирми.

Докато между 2012 и 2015 г. преките чуждестранни инвестиции (с натрупване) в Севлиево нарастват с 8%, в Габрово те намаляват с 3%. 

В периода 2000–2016 г. населението на център „Габрово-Севлиево“ е намаляло от 125 хил. на 94 хил. души, или с 25%.

Темпът на спад е относително еднакъв в двете общини, като е малко по-бърз в Севлиево (–27%). Основната причина за негативната тенденция е отрицателният естествен прираст, който достига –12,5‰ през 2016 г., или над два пъти по-неблагоприятен от средния за страната. Второстепенен фактор е и механичното движение на населението – механичният прираст е –4‰ от населението. Комбинацията от двата индикатора сочи към значителни демографски проблеми в близко бъдеще и задълбочаване на съществуващата негативна тенденция.

Образователната структура е доста сходна с тази в страната – при преброяването от 2011 г. с висше образование са 19% от населението и`, а със средно – 50%.

Средната оценка на матурата по БЕЛ през 2016 г. е „добър“ 4,15 – много близка до средната за страната оценка „добър“ 4,17. Оценката в Севлиево е много по-ниска – 3,81 срещу 4,32 в Габрово.

 

Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес