Севлиево се размина с 4 млн.лв. заради елементарна грешка

С близо 4 млн.лв. ще се разминат дребни предприемачи в община Севлиево. Парите няма да отидат за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони, тъй като малко преди Нова година стана ясно, че стратегията на „МИГ Севлиево“ /местна инициативна група/ дори не е била допусната до техническа и финансова оценка, тъй като още при проверката на административното несъответствие и допустимост е лъснала грешката. А тя е елементарна: „Лицето Наталия Колева е член на Управителния съвет на МИГ като земеделски производител. В същото време лицето е управител на „Регионално депо за отпадъци Севлиево“ ООД, като неин работодател е община Севлиево – също член на УС на МИГ“, пише в мотивите за отхвърляне на севлиевската стратегия.  И пак там: „Поради констатирана свързаност от кандидата е изискано да представи актуално състояние на МИГ „Севлиево“ и на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД. Изискано е и обяснение за установената потенциална свързаност между членовете на УС на МИГ Севлиево. В представения отговор кандидатът оспорва наличието на свързаност и представя заявление от Наталия Колева за излизане от УС на МИГ от 05.12.2017 г.“.

Излизането на г-жа Колева от УС на МИГ Севлиево на 5 декември м.г. обаче е твърде закъсняло, тъй като дни по-късно имената на одобрените инициативни групи бяха публикувани. Някой просто е проспал една грешка и с това направи заложници очакванията на десетки земеделски производители, занаятчии, кметове на села, хотелиери и други предприемачи да получат финансиране за инвестиции и съживят общината.  

„Към момента на кандидатстване в Колективния управителен орган на МИГ „Севлиево“ е налична свързаност по смисъла на Търговския закон. Кандидатът не е предприел действия за отстраняване на свързаността преди подаването на формуляра за кандидатстване, а в момента на изготвяне на отговора към Комитета за подбор“, се казва още в мотивите за отхвърляне на стратегията.

Какво изгуби община Севлиево с отхвърлянето на стратегията на МИГ Севлиево?

По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  един стопанин можеше да получи между 20 000 и 150 000 лв. за строителство или обновяване на сгради, инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, с които да подобри производствения процес, да получи топлинна или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, да създаде лозя, овощни градини или друг вид стопанство, да купи съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, да купува земя, земеделска техника и др.

По мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ собственици на обекти можеха да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 200 000 лв., които да вложат в изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, както и в дейности като грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на IТ, развитие на занаяти и др.

По мярка 7.2 изгубихме средства за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Общината,  кметствата, читалищата и неправителствените организации можеха да кандидтстват с проекти до 390 000 лв., с които да се направят ремонти и реконструкция на недвижима собственост, да се купят машини и автомобили.

По мярка 7.5 се разминахме с инвестициите в туристическа инфраструктура, а по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ читалищата и кметствата загубиха възможност да организират свои събори, панаири и дейности, които биха популяризирали традиционни местни особености.

Председател на Управителния съвет на МИГ Севлиево е заместник кметът Невена Тодорова. 

автор: Емилия Димитрова

 

"Капачки за бъдеще" ще се събират на 20 юни пред парк "Казармите"
Общество
Над 1600 лечебни растения виреят в парк "Българка" край Габрово
Общество
Марияна Петрова е президент на Ротари клуб до юли догодина
Общество
От този месец "Севлиевогаз" приспада от сметките за газ
Общество
До 30 септември се удължава срокът на всички ТЕЛК решения
Общество
За измамни имейли от името на Енерго Про предупреждават от компанията
Общество
Мария Цонкова получи отличието „Пол Харис Фелоу“
Общество
Има избран нов управител на приюта за кучета
Общество
Как се завзема бизнес за милиони - разследване на Антикорупционния фонд
Общество
С 600 000 лв. ще се направят неотложни пътни ремонти в села
Общество
Закриване на прокуратурата в Севлиево, предлага главният прокурор
Общество
Над три тона капачки се събраха за часове в събота в Севлиево
Общество
От февруари до сега без работа в областта са останали 3240 души
Общество
Сигнал за проблем с водоподаването в с. Добромирка, от ВиК отговарят
Общество
Проект за прахосване на 4 млн. лв., или как коронавирусът стана оправдание
Общество
Без винетка до "Севлиевски лозя" и фирмите край пътя за Габрово
Общество