Търсене

Сгрешена винетка ще може да се коригира, но само веднъж

Сгрешена винетка ще може да се коригира, но само веднъж

Промени в Закона за пътищата, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предвиждат гражданите да могат еднократно да коригират закупена електронна винетка, ако са сгрешили при въвеждане на данните. Корекцията може да е само една, за да се избегнат опити една и съща винетка да се прехвърля на различни превозни средства.

Промените предвиждат да може да се поправят само до два от символите в регистрационния номер на автомобила. Ограничението в броя на символите, за които може да бъде поискана корекция на данните, се предлага с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби, защото е малко вероятно грешка с повече от 2 символа в един 8-знаков регистрационен номер да е неволна. Остава в сила възможността за коригиране на категорията и на държавата на регистрация. 

Целта е да се въведе правна възможност, която да регулира последиците от нарушения, регистрирани в периода от купуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекцията, е записано в мотивите за предлаганите промени. 

Новия регламент е провокиран от множество сигнали на граждани, които са купили съвестно винетка, но са сгрешили символ в регистрационния си номер.

Извършената корекция ще има действие занапред, тоест ще важи от датата на поправката. Поправената винетка ще е валидна до същата дата, до която е била валидна първоначално купената, но сгрешена винетка. Промените предвиждат след корекцията да не бъде търсена административно-наказателна отговорност за периода, в който гражданите са ползвали републиканските пътища със сгрешената винетка - ако имат издадени актове, да не се издава наказателно постановление, а ако има издадени електронни фишове, те да бъдат анулирани.

При подаване на искането за коригиране, гражданите ще трябва да предоставят доказателства за извършено плащане на дължимата такса за винетката. Това ще възпрепятства възможността умишлено да се подават заявления от лица, които идентифицират в електронната система платена винетка с близък до техния регистрационен номер. Целта е да се гарантира сигурността на коректните потребители за платената от тях винетна такса.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!