Шефът на "Бяла" разпореди режим за достъп до водохващанията

От днес, 20 март, е в сила ограничителен режим на достъп до районите на петте водохващания в Балкана, става ясно от заповед на управителя на ВиК "Бяла" ЕООД от 17 март тази година. 

Право на достъп по пътя в близост до санитарно-хранителните зони, учредени около речните корита на водохващанията "Росица", "Зелениковец", Багарещица 1", "Багарещица 2" и "Бяла" имат само работниците на "Бяла" ЕООД с преки функции по експлоатацията на водовземните съобържения, работници или служители на ДЛС "Росица" - Лъгът с преки или контролни функции към експлоатацията на горските територии и ловното стопанство, представители на РИОСВ, Басейнова дирекция, МВР,  Изпълнителната агенция по горите и служители, имащи функции по Закона за защита при бедствия. 

За всяко влизане или преминаване по пътя на пояс едно на санитарно-охранителните зони на лица, изпълняващи противоерозионни и залесителни мероприятия, ще се издава писмено разрешение от ВиК-оператора. Задължително условие за издаване на разрешителното е дейностите, които ще се извършват по горите край водохващанията, да не увреждат водоизточника, водовземните и измервателните съоръжения и да не влияят върху качеството на водата. 

Туристическите групи, които се движат в районите в близост до водохващанията, трябва да се предвождат от упълномощен правоспособен планински водач и да имат разрешително за преминаване, издадено от Вик-оператора най-рано 14 дни преди датата, на която е праниран прехода. Разрешителното се получава след подадено писмено заявление, придружено с поименен списък на членовете на туристическата група и заверено копие от регистрацията на планивския водач, с посочени дата и час на влизане в санитарно-охранителния пояс.

Влизането и преминаването на автомобили, товарни, верижни или тракторни машини в районите на санитарно-охранителните зони може да става само в сухо време. В случай на валеж всички бариери на входа по пътя през пояс едно да бъдат затворени, пише в заповедта на инж. Кристиян Даскалов. Изключения ще се допускат само в случай на аварийна ситуация и то след предварително съгласуване с ВиК-оператора. 

Всяко нарушение на въпросната заповед, в това число разрушаването или повреждането на водоизточниците, оградата или маркировката на пояс едно и две на санитарно-охранителните зони, ще се установява и санкционира съгласно Закона за водите с глоба и съответната имуществена санкция, освен ако не е предвидено по-тежко наказание. 

Отговорни за спазването на ограничителната заповед са работещите на водохващанията. На тях е вменено да записват в дневник издадените разрешения за достъп и да проверяват съответствието на вписаните в разрешителните лица. 

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на главния инженер на "Бяла" ЕООД, техническия ръководител на Пречиствателната станция в село Стоките, кметовете на селата Стоките и Кръвеник и началника на РУ на МВР Севлиево. 

Отнето предимство изпрати жена в болница със счупен глезен
Общество
Родители на осмокласници могат да кандидатстват за еднократна парична помощ
Общество
ЕРП Север съветва как да се предпазим при гръмотевични бури
Общество
Пожарникари спасиха малко коте, като го свалиха от върха на дърво
Общество
Рехав беше първият протест в Севлиево, за утре пак има насрочен
Общество
Напусна ни Симеон Захариев
Общество
Заради авария в целия град е спряна водата до 17.00 ч.
Общество
Как публичният отчет за даренията в Община Севлиево всъщност не е публичен
Общество
От 27 юли се възобновява автобусната линия Севлиево-Пловдив
Общество
На 16 юли се навършват 143 г. от Освобождението на Севлиево
Общество
Протест срещу правителството и в Севлиево
Общество
Документите за парични обезщетения от НОИ - само по електронен път
Общество
Запален автомобил изгоря напълно, причините за огъня се изясняват
Общество
Полицията в Габрово благодари на протестиращите за толерантността
Общество
Община Севлиево е пред воден режим, в сила са забрани за ползването на вода
Общество
Днес започва обход за актуализиране на данните за Преброяването
Общество