Спрян е сертификата на ДЛС "Росица" до отстраняване на нередности

Несъответствия с местно адаптирания стандарт на ДЛС "Росица" в Лъгът са били открити по време на одит от независим сертифициращ орган, извършен на територията на стопанството в периода 21-22 август 2017 год. Става дума за повдигнати шест големи и едно малко несъответствия, в резултат на което временно е преустановена валидността на сертификата на стопанството. Спирането на сертификата е стандартна процедура и това не означава, че той е отнет, уточняват от ръководството.

След заключителната среща от одита, ДЛС "Росица" има на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия.

Предстои ръководството но СЦДП ДП Габрово да проведе среща с директора на ДЛС "Росица" инж. Иван Степанов и служителите, отговорни за сертификацията в поделението. На нея ще бъдат набелязани спешни мерки за подобряване работата на ловното стопанство и дейностите в държавните горски територии. 
"Временното спиране на сертификата не променя по същество работата в държавното ловно стопанство. И към днешна дата ДЛС Росица работи, спазвайки изискванията на горската сертификация. 
Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ДЛС Росица и СЦДП ДП Габрово по запазването на сертификата е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието", се казва в изявление от ръководството на Северноцентралното предприятие в Габрово, част от което е и стопанството в Лъгът. 

Сертификацията на всяко едно предприятие е знак, че в него се спазват определени норми и правила на работа, което гарантира отговорно управление на горите и качеството на добитата в тях дървесина.  

От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес
31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
"Севлиево 21 век" - жив организъм, който мисли и работи динамично
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
Предварително попълнените декларации за доходите - в сайта на НАП от 10 март
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес