Търсене

Стартира процедурата за подпомагане на семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа ще представят мярката в Габрово
Стартира процедурата за подпомагане на семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Министерството на иновациите и растежа стартира информационна кампания за представяне на процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

В рамките на кампанията експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа – управляващ орган на ПКИП, ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Благоевград25 юни 2024 г. (вторник), в зала „22 септември“ в сградата на Община Благоевград, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);

Монтана27 юни 2024 г. (четвъртък), в залата на Областна администрация - Монтана, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);

Габрово8 юли 2024 г. (понеделник), в Община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (регистрация: 11.00 - 11.30 ч.);

Търговище9 юли 2024 г. (вторник), в зала 74 в Община Търговище, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

Пловдив16 юли 2024 г. (вторник), Голяма конферентна зала в сградата на ДК „Борис Христов“, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);

Хасково - 17 юли 2024 г. (сряда), в зала „Хасково“ в сградата на Община Хасково, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85% за предприятията от сектора на занаятите.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!