Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Ученици на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

Проектът "Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на информационните и комуникационни технологии, електрониката и електротехниката" бе представен вчера в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево. Проектът се реализира по програма "Еразъм+" и е с продължителност от 1 юни т.г. до 31 октомври 2019 г.

Директорът Ани Андреева представи проекта пред учители, ученици и гости

През юни и юли догодина ученици от училището ще преминат стаж в Барселос, Португалия. Участниците в стажа ще бъдат подбрани по строги критерии. Те трябва да имат успех над добър 4.00 за учебната 2017/2018 г., да нямат наказания от Педагогическия съвет, да имат добри комуникационни умения и готовност за работа с екип, което ще се удостоверява с психологически тест. Важно изискване, за да бъдат включени в стажа, е владеенето на английски език най-малко ниво В1, което също се бъде проверено с тест и събеседване. А желанието си да бъдат част от програмата ще трябва да докажат с мотивационно писмо, в което да заявят готовност за двуседмичен престой в Португалия, както и да приложат наученото в България, след края на проекта. 

Строги критерии има и за придружаващите младите хора лица. Те трябва да са преподаватели в училището поне от пет години, да имат добри познания по английски език, добри компютърни умения и да имат участия в олимпиади, семинари, пробни матури и проектни дейности. 

След приключване на проекта се очаква учениците, участвали в него, да имат по-високи професионални компетенции по професиите, които изучават в училището, да имат изградени трудови навици и умения да общуват в интернационална среда, да са по-информирани и да имат създадени контакти с международни фирми и работодатели. 

Проектът бе представен вчера в училището от директора Ани Андреева. 

Отличиха Даниела Йорданова и Силвия Тодорова в "Учител на годината"
Образование
Когато всички са приятели, въпреки че идват от различни места
Образование
Москва като място за наука усетиха Ренета и Елица от СУ „В. Левски"
Образование
В завода за керамика гостуваха седмокласници
Образование
Габровска област е четвърта по успех на малките матури
Образование
От ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" с покана към родителите на завършващи 7 клас
Образование
Отборът на ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" е най-добър млад огнеборец
Образование
Учителка в с. Чепинци е в основата на високия успех на матурата по биология
Образование
Ученици поеха управлението на ПГМЕТ за един ден
Образование
В ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров“ изпратиха випуск 2019
Образование
Училищното настоятелство подарява запис с дрон на абитуриенските шествия
Образование
МОБИЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ В ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - СЕВЛИЕВО
Образование
Светлана Христова е номинирана за награда "Стоян Михайловски"
Образование
"Севлиево 21" подари таблети на абитуриентите с успех 6.00
Образование
Кметът на Севлиево отличи абитуриенти
Образование
В СУ „Васил Левски“ обявиха випуск 2019 за завършил
Образование