Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Ученици на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

Проектът "Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на информационните и комуникационни технологии, електрониката и електротехниката" бе представен вчера в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево. Проектът се реализира по програма "Еразъм+" и е с продължителност от 1 юни т.г. до 31 октомври 2019 г.

Директорът Ани Андреева представи проекта пред учители, ученици и гости

През юни и юли догодина ученици от училището ще преминат стаж в Барселос, Португалия. Участниците в стажа ще бъдат подбрани по строги критерии. Те трябва да имат успех над добър 4.00 за учебната 2017/2018 г., да нямат наказания от Педагогическия съвет, да имат добри комуникационни умения и готовност за работа с екип, което ще се удостоверява с психологически тест. Важно изискване, за да бъдат включени в стажа, е владеенето на английски език най-малко ниво В1, което също се бъде проверено с тест и събеседване. А желанието си да бъдат част от програмата ще трябва да докажат с мотивационно писмо, в което да заявят готовност за двуседмичен престой в Португалия, както и да приложат наученото в България, след края на проекта. 

Строги критерии има и за придружаващите младите хора лица. Те трябва да са преподаватели в училището поне от пет години, да имат добри познания по английски език, добри компютърни умения и да имат участия в олимпиади, семинари, пробни матури и проектни дейности. 

След приключване на проекта се очаква учениците, участвали в него, да имат по-високи професионални компетенции по професиите, които изучават в училището, да имат изградени трудови навици и умения да общуват в интернационална среда, да са по-информирани и да имат създадени контакти с международни фирми и работодатели. 

Проектът бе представен вчера в училището от директора Ани Андреева. 

Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Образование
Конференция за нов проект по "Еразъм+" свикват в ПГМЕТ
Образование
Гимназия "Ген. Иван Бъчваров" чества своите 56 години
Образование
Инж. Кунев от ПГМЕТ премина обучение в ЦЕРН
Образование
Илхан Кючюк даде старт на проекта "Аз, бъдещият инженер"
Образование
Доброволци от Севлиево бяха наградени от ИМКА
Образование
Три последователни дни Севлиево бе сцена на науката
Образование
Училищно настоятелство почете пенсионирали се учители
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Голямата фирма отвътре, видяха ученици, които учат чрез работа
Образование
Младежи станаха мениджъри за един ден
Образование
Обявиха стипендиантите на сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебен час
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
ОУ "Стефан Пешев" празнува своя патронен празник
Образование
Яна Пенчева и проекта "Да колонизираме Марс" отличи фондация "Еврика"
Образование