Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Ученици на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

Проектът "Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на информационните и комуникационни технологии, електрониката и електротехниката" бе представен вчера в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево. Проектът се реализира по програма "Еразъм+" и е с продължителност от 1 юни т.г. до 31 октомври 2019 г.

Директорът Ани Андреева представи проекта пред учители, ученици и гости

През юни и юли догодина ученици от училището ще преминат стаж в Барселос, Португалия. Участниците в стажа ще бъдат подбрани по строги критерии. Те трябва да имат успех над добър 4.00 за учебната 2017/2018 г., да нямат наказания от Педагогическия съвет, да имат добри комуникационни умения и готовност за работа с екип, което ще се удостоверява с психологически тест. Важно изискване, за да бъдат включени в стажа, е владеенето на английски език най-малко ниво В1, което също се бъде проверено с тест и събеседване. А желанието си да бъдат част от програмата ще трябва да докажат с мотивационно писмо, в което да заявят готовност за двуседмичен престой в Португалия, както и да приложат наученото в България, след края на проекта. 

Строги критерии има и за придружаващите младите хора лица. Те трябва да са преподаватели в училището поне от пет години, да имат добри познания по английски език, добри компютърни умения и да имат участия в олимпиади, семинари, пробни матури и проектни дейности. 

След приключване на проекта се очаква учениците, участвали в него, да имат по-високи професионални компетенции по професиите, които изучават в училището, да имат изградени трудови навици и умения да общуват в интернационална среда, да са по-информирани и да имат създадени контакти с международни фирми и работодатели. 

Проектът бе представен вчера в училището от директора Ани Андреева. 

Отличиха „бъдещите инженери“, най-добрите отиват в Брюксел
Образование
Над сто ученици рецитираха като един "Опълченците на Шипка"
Образование
Никой не е забравен, или за спомените в учителската стая
Образование
Денислав Богданов - най-добрият рецитатор на руски език у нас
Образование
Съпричастност: в ПГМЕТ замениха униформите с розови дрехи
Образование
Отговорности и на работници изисква дуалното обучение
Образование
Ученици в 11 клас вече са студенти в Стопанската академия
Образование
Ученици лично показаха свои разработки на министър Вълчев
Образование
“Заедно в час” организира информационна среща в Габрово
Образование
Ученическата си униформа от 60-те години на 20 в. дари Георги Метев
Образование
Как Дряново не стана „световен град на природосъобразния живот“
Образование
Денислава Нанкова от ОУ "Хр. Ботев" - наследничка на Дечко Узунов
Образование
Министър Вълчев: „Недостигът на специалисти е предизвикателство“
Образование
Обучение по роботика за деца провеждат в Библиотеката
Образование
Светла Георгиева ще води "Училищно настоятелство" трети мандат
Образование
Апелативните съдии: „ПГ „М. Попов“ ще плати над 40 000 лв.“
Образование