Търсене

Търсят се новите "Училища за пример" от Габрово и региона

До 15 март всички общинските и държавни училища могат да кандидатстват за участие в програмата за професионално развитие на училищни екипи
Търсят се новите

Обучение от програма "Училища за пример" във Велико Търново от 2022 г., снимка: Елица Василева за "Заедно в час"

Кандидатстването за четвъртия випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” започна на 16 януари. Програмата за професионално развитие на училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата да подобряват управленските и преподавателските си практики, така че да допринасят за успеха на всички ученици в училището.

Габровските училища могат да кандидатстват за участие в програмата до 15 март (или достигане на 100 кандидатури) през формуляр на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ . След това предстои структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За четвъртия випуск “Училища за пример” ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.

“Програмата е структурирана като цялостно квалификационно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни обучения, индивидуална подкрепа от опитен ментор, прилагане наученото в практиката и споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища. Освен това училищата участници получават всички тези възможности безплатно, което е  изключителна възможност да ускорят своя път към промяна, да инвестират в развитието на своите екипи и да подобрят значително преживяването на учениците в училище.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.

Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи.

Кой може да стане участник в програмата

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Какво включва програмата
 
“Училища за пример” е единствената цялостна програма за професионално развитие на училищни екипи в България. Тя се състои от две неразделни части:
  • Курс “Лидерство в училище” - Курсът помага на лидерските екипи на училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и всеки учител.
  • Курс “Ефективно преподаване с ученика в центъра” - Курсът подкрепя педагогическите екипи на училищата да внедряват и надграждат нови преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик.

Двата курса се провеждат паралелно през двете години на програмата. В тях участват съответно представители на управленския екип и педагогически екип на училището.
В рамките на програмата училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, запознават се с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти.

“Училища за пример” в Габрово и региона

“Заедно в час” започна “Училища за пример” през 2020 година. Двугодишната програма обхваща близо 70 училища от 21 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Едно училище от област Габрово е участник в програмата - Националната гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа, гр. Трявна.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!