Търсене

Трансфер на добри практики за надграждане на педагогическите компетентности в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Трансфер на добри практики за надграждане на педагогическите компетентности в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

Изображение - 12052  

В периода 02 – 15 април 2023г. шест учители, общообразователна и професионална подготовка, в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ - гр.Севлиево, реализираха мобилност по проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000078493 „Трансфер на добри практики за надграждане на педагогическите компетентности в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров, Севлиево“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, на Европейския съюз.

Проектните дейности се проведоха в гр. Брага, Португалия в партньорство с AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE, School/Institute/Educational centre–Escola Secundária António Nobre, EduPlus - European Centre for Education and Skills Development, Lda. Съгласно предварително договорената работна програма, учителите, ползватели по проекта, наблюдаваха учебни часове по общообразователна и специализирана подготовка, с акцент върху използването на ИКТ в хода на преподаването, в партниращите училища в Брага и Виана до Кастело, Португалия. Участваха в работни срещи и дискусии както с преподаватели, така и с ученици относно различните видове електронно обучение и ресурси, екипност, интеракция, индивидуализация на обучението, педагогически метод на обърнатата класна стая, ефективност на методите, представяне на ученически проекти и др.

 

Участието в мобилността допринесе за:

  • развиване и надграждане на цифровите умения и компетентности чрез използването на икт технологии и иновативни методи на преподаване;
  • повишаване на мотивацията и възможностите за разработване и провеждане на електронно обучение и използването на възможностите на виртуалната класна стая;
  • предоставяне на висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование за учениците.;
  • придобиване на нови идеи, знания и умения;
  • повишаване способността за работа на транснационално равнище, укрепване имиджа на гимназия в рамките на европейското образователно пространство, възможност за затвърждаване на настоящите контакти с европейски партньори и създаване на нови сътрудничества и предпоставки за участия в бъдещи образователни програми и инициативи.

Дейностите повреме на мобилността включваха и културна програма за запознаване с традициите, културата, историческото наследство и своеобразието на Португалия. Учителите, участници в проекта посетиха културни институти в Порто, Барселос, Гимараеш, Виана до Кастело.

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!