Търсене

ЦИК определи колко ще получат членовете на Районни и секционни комисии за изборите на 2 октомври 2022 г.

Емилия Димитрова
Машините в 10-та секция отказаха, чака се ЦИК да реши как продъл

С решение от 2 август 2022 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) определи месечно възнаграждение на членовете на Районни избирателни комисии (РИК) за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. съгласно методика, в която от значение е броя на секциите в съответната РИК. 

В райони с до 400 секции включително предсецателят получава 1150 лв., заместникът му и секретарят по 1090 лв., а членовете - 1030 лв.

В райони с над 400 секции възнаграждението за председателя е 1280 лв., заместник-председателят и секретарят ще получа по 1210 лв. , членовете - 1150 лв. 

Заплащането на районните комисии е за времето от 13 август до 14 дни след вота, т.е. до 16 октомври 2022 г. Парите, които се получават са чисти, т.е. без да се удържат осигурителни вноски, които са за сметка на бюджета. Същото е в сила и за членовете на секционните комисии. Върху възнагражденията за членове на РИК и СИК не се дължат и данъци. 

Членовете на секционни комисии (СИК) ще получат за работата си в изборния ден по 85 лв., секретарите и заместник-председателите на СИК - по 100 лв., председателят на комисията - 115 лв.

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

Онези членове на секционни комисии, които представят протокола от гласуването в Районната комисия в нощта след дота, ще получат допълнително по още 30 лв.

За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение. Те могат да бъдат експерти - до двама за комисия и технически сътрудници - най-много четирима за всяка комисия. За тях също е осигурено заплащане - 850 лв. месечно за експертите и 640 лв. месечно - за техническите сътрудници.

Ако който и да е член на РИКне живее в съответното населено място, където е определен да изпълнява задължението си в изборния ден или при подготовката на изборите, разходите за пътуването му се поемат от държавния бюджет по ред, определен от областния управител.  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!