Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект

 

 

 

 

Проект BG05M20P001-2.006-001

"Учетически практики - фаза 1"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

28 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево ще работят в реална работна среда в 5 фирми по проект „Ученически практики“

Проект № BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на туда. Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчни фирми за придобиване на предприемачески знания и умения, осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

От 1 март 2018 г. 28 ученици от професиите „Машинен техник“, „Техник на компютърни системи“ и „Електротехник“ започнаха работа в реална работна среда във фирмите-партньори "Идеал Стандарт-Видима" АД, "ЕМКА" АД, "КИВИ-ТВ" ООД, "Промел-Севлиево" ООД и "ГАЛЕН" ООД.

За провеждане на практическото обучение на учениците са разработени програми за всяко конкретното работно място за 240 часа. След успешно приключване практиката всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лв.

Екипът за реализиране на проекта в ПГМЕТ включа ръководител на проекта, финансист, консултанти на учениците за избор на практика и наблюдаващи учители. Работодателите осигуряват наставници на учениците, които следят за тяхната безопасност по време на работа, дават им практически съвети при изпълнение на поставените задачи и следят за качественото изпълнение на дейностите, а след приключване на практиката ще оценят придобитите знания и умения и напредъка на учениците.

 

Българо-швейцарската търговска камара на работна среща в ПГМЕТ
Образование
Ирена Георгиева е най-добра в „Уча се с интелект"
Образование
В немското посолство посрещнаха ученици от Севлиево
Образование
В езиков център "Видима" закриха поредна учебна година
Образование
ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ изпрати 76 абитуриенти
Образование
Габи - талисманът на 12 в
Образование
СУ "В. Левски" е четвърто по успех на изпита след 7-ми клас в областта
Образование
Абитуриенти от шест строителни гимназии получиха званието "майстор"
Образование
Няма училище от Севлиево сред първите по резултат на НВО в 4 клас
Образование
Две учителки от областта станаха "Учител на годината"
Образование
Отличен за Ренета Николова от национална IT олимпиада
Образование
Четири първи места в зоналния "Пусть, всегда будет солнце"
Образование
Последен звънец удари за завършващите СУ „Васил Левски“
Образование
Силно се представиха наши ученици в „Аз мога – тук и сега“
Образование
Осем пълни отличници са наградени от "Севлиево 21 век"
Образование
Обучение "Изживей мечтите си" в Севлиево на 19 юни т. г.
Образование