Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект

 

 

 

 

Проект BG05M20P001-2.006-001

"Учетически практики - фаза 1"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

28 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево ще работят в реална работна среда в 5 фирми по проект „Ученически практики“

Проект № BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на туда. Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчни фирми за придобиване на предприемачески знания и умения, осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

От 1 март 2018 г. 28 ученици от професиите „Машинен техник“, „Техник на компютърни системи“ и „Електротехник“ започнаха работа в реална работна среда във фирмите-партньори "Идеал Стандарт-Видима" АД, "ЕМКА" АД, "КИВИ-ТВ" ООД, "Промел-Севлиево" ООД и "ГАЛЕН" ООД.

За провеждане на практическото обучение на учениците са разработени програми за всяко конкретното работно място за 240 часа. След успешно приключване практиката всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лв.

Екипът за реализиране на проекта в ПГМЕТ включа ръководител на проекта, финансист, консултанти на учениците за избор на практика и наблюдаващи учители. Работодателите осигуряват наставници на учениците, които следят за тяхната безопасност по време на работа, дават им практически съвети при изпълнение на поставените задачи и следят за качественото изпълнение на дейностите, а след приключване на практиката ще оценят придобитите знания и умения и напредъка на учениците.

 

Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект
Образование
Положителни са първите резултати от обучението чрез работа
Образование
Наши електротехници са много добри по монтаж на печатна платка
Образование
"Да творим добро заедно" за Великден в ОУ "Ст. Пешев"
Образование
От Областта питаха седмокласници как виждат бъдещето
Образование
С "Лучшее исполнение" удостоиха Денис и Тодор
Образование
Почит към Апостола отдадоха в СУ "Васил Левски"
Образование
Успех за наши ученици в състезание по предприемачество
Образование
В ПГМЕТ са сред най-добрите машинни техници
Образование
Наши деца отиват на финал в "Ключът към музиката"
Образование
Стартират студентските стажове в държавната администрация
Образование
Проекти в рамките на „IT Знайко“ правиха ученици
Образование
Проект за фестивал на самодейността реализират в ПГМЕТ
Образование
Ученици рецитираха масово "Опълченците на Шипка"
Образование
Оповестяват първите резултати от дуалното обучение
Образование
Динамична година отчете Училищното настоятелство
Образование