Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект

 

 

 

 

Проект BG05M20P001-2.006-001

"Учетически практики - фаза 1"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

28 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево ще работят в реална работна среда в 5 фирми по проект „Ученически практики“

Проект № BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на туда. Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчни фирми за придобиване на предприемачески знания и умения, осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

От 1 март 2018 г. 28 ученици от професиите „Машинен техник“, „Техник на компютърни системи“ и „Електротехник“ започнаха работа в реална работна среда във фирмите-партньори "Идеал Стандарт-Видима" АД, "ЕМКА" АД, "КИВИ-ТВ" ООД, "Промел-Севлиево" ООД и "ГАЛЕН" ООД.

За провеждане на практическото обучение на учениците са разработени програми за всяко конкретното работно място за 240 часа. След успешно приключване практиката всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лв.

Екипът за реализиране на проекта в ПГМЕТ включа ръководител на проекта, финансист, консултанти на учениците за избор на практика и наблюдаващи учители. Работодателите осигуряват наставници на учениците, които следят за тяхната безопасност по време на работа, дават им практически съвети при изпълнение на поставените задачи и следят за качественото изпълнение на дейностите, а след приключване на практиката ще оценят придобитите знания и умения и напредъка на учениците.

 

Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Образование
Конференция за нов проект по "Еразъм+" свикват в ПГМЕТ
Образование
Гимназия "Ген. Иван Бъчваров" чества своите 56 години
Образование
Инж. Кунев от ПГМЕТ премина обучение в ЦЕРН
Образование
Илхан Кючюк даде старт на проекта "Аз, бъдещият инженер"
Образование
Доброволци от Севлиево бяха наградени от ИМКА
Образование
Три последователни дни Севлиево бе сцена на науката
Образование
Училищно настоятелство почете пенсионирали се учители
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Голямата фирма отвътре, видяха ученици, които учат чрез работа
Образование
Младежи станаха мениджъри за един ден
Образование
Обявиха стипендиантите на сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебен час
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
ОУ "Стефан Пешев" празнува своя патронен празник
Образование
Яна Пенчева и проекта "Да колонизираме Марс" отличи фондация "Еврика"
Образование