Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект

 

 

 

 

Проект BG05M20P001-2.006-001

"Учетически практики - фаза 1"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

28 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево ще работят в реална работна среда в 5 фирми по проект „Ученически практики“

Проект № BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на туда. Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчни фирми за придобиване на предприемачески знания и умения, осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

От 1 март 2018 г. 28 ученици от професиите „Машинен техник“, „Техник на компютърни системи“ и „Електротехник“ започнаха работа в реална работна среда във фирмите-партньори "Идеал Стандарт-Видима" АД, "ЕМКА" АД, "КИВИ-ТВ" ООД, "Промел-Севлиево" ООД и "ГАЛЕН" ООД.

За провеждане на практическото обучение на учениците са разработени програми за всяко конкретното работно място за 240 часа. След успешно приключване практиката всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лв.

Екипът за реализиране на проекта в ПГМЕТ включа ръководител на проекта, финансист, консултанти на учениците за избор на практика и наблюдаващи учители. Работодателите осигуряват наставници на учениците, които следят за тяхната безопасност по време на работа, дават им практически съвети при изпълнение на поставените задачи и следят за качественото изпълнение на дейностите, а след приключване на практиката ще оценят придобитите знания и умения и напредъка на учениците.

 

Първо място за Румен Гатев от конкурса "Вазовата България"
Образование
В СУ "Васил Левски" за първи път се дипломираха с тоги
Образование
Академия Телерик открива днес безплатна школа в Севлиево
Образование
"Път към приключението" пак предизвика деца, всички са доволни
Образование
Учебната година започна. На добър час ученици и учители!
Образование
Учене със забавления съчетаха курсистите на център „Видима“
Образование
Закриват 4 паралелки след първо класиране, две са в Севлиево
Образование
Изтича срокът за участие в първото класиране за гимназиите
Образование
В ПГМЕТ дадоха дипломите на учениците от випуск 2018
Образование
В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" в Габрово се влиза с най-висок бал
Образование
Отпада постоянната такса за детски ясли и градини
Образование
Почти за шест паралелки са незаетите места в гимназиите
Образование
Сладкарка направи захарен макет на взаимното училище
Образование
Първият учебен ден - от Възраждането до наши дни
Образование
"Отличен" за първата година дуално обучение в Севлиево
Образование
Училището и детската градина в с. Душево имат най-много деца
Образование