Ученици от ПГМЕТ ще работят в 5 фирми по проект

 

 

 

 

Проект BG05M20P001-2.006-001

"Учетически практики - фаза 1"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

28 ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево ще работят в реална работна среда в 5 фирми по проект „Ученически практики“

Проект № BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на туда. Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчни фирми за придобиване на предприемачески знания и умения, осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

От 1 март 2018 г. 28 ученици от професиите „Машинен техник“, „Техник на компютърни системи“ и „Електротехник“ започнаха работа в реална работна среда във фирмите-партньори "Идеал Стандарт-Видима" АД, "ЕМКА" АД, "КИВИ-ТВ" ООД, "Промел-Севлиево" ООД и "ГАЛЕН" ООД.

За провеждане на практическото обучение на учениците са разработени програми за всяко конкретното работно място за 240 часа. След успешно приключване практиката всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лв.

Екипът за реализиране на проекта в ПГМЕТ включа ръководител на проекта, финансист, консултанти на учениците за избор на практика и наблюдаващи учители. Работодателите осигуряват наставници на учениците, които следят за тяхната безопасност по време на работа, дават им практически съвети при изпълнение на поставените задачи и следят за качественото изпълнение на дейностите, а след приключване на практиката ще оценят придобитите знания и умения и напредъка на учениците.

 

Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование