Търсене

Ученици видяха на мястото гордостта на габровския Технически университет - Технологичния парк

Ученици видяха на мястото гордостта на габровския Технически университет - Технологичния парк

Технологичен парк към Технически университет Габрово, снимка: ТУ Габрово

В края на юни ученици от клуб „Приложна електроника R2-D2“ и клуб „Приложна електротехника“, заедно с техните ръководители и учители от професионална подготовка и природни науки на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ посетиха Технологичен парк към Техническия университет в Габрово.

Посещението беше планувано във връзка клубната дейност в училището, както и дългогодишното партньорство с Техническия университет. Домакините бяха представени от доц. д-р Доброслав Данков и доц. д-р инж. Пламен Цанков, а посрещането беше с презентация, представяща парка от неговото създаване.

На територията на технологичния парк са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса.

Лабораторен комплекс “Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти” включва четири лаборатории. Лабораторен комплекс “Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол” включва две лаборатории, оборудвани с уникална апаратура и специализиран софтуер.

Лабораторен комплекс “Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии” има шест лаборатории, две са в лабораторен комплекс „Електроника и сензорика“.

Учениците и учителите посетиха лаборатория “Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка”, в коята може да се види 3D принтер за метал и специализиран софтуер за адитивни технологии. В лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” се запознаха с научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката. В лаборатория „Разработване на Еко и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“ бяха разгледани безконтактни предаватели на електрическа енергия с малка (няколко mm) и голяма (до няколко dm) въздушна междина между предавателната и приемната части при различни мощности. В лаборатория „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ беше представено проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и електроенергетиката.

Голям интерес предизвика и разглеждането на фотоволтаичното соларното стопанство на Технологичния парк изградено на покрива на сградата от различни видове фотоволтаични панели, преобразуващи слънчевата енергия в електричество. Обиколката завърши с разглеждане на изработени от студенти модел на 3D принтер, който се управлява с програмируем микроконтролер Arduino.

Изображение - 11003  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.