Търсене

Учителските заплати от 1 септември се вдигат с още 5%

Учителските заплати от 1 септември се вдигат с още 5%

Снимка: пресцентър на МОН

С нови 5% се вдигат заплатите на учителите от 1 септември, а на непедегагоческия персонал в училища и детски градини - с 4% от същата дата. Това обявиха от пресцентъра на правителството след извърнредното заседание на кабинета Петков. 

961 млн. лв. повече инвестира държавата в образование и наука през последните седем месеца. От тях в детските градини, училищата и университетите влязоха 785 млн. лв. над средствата от 2021 г. За наука бяха отделени176  млн. лв. допълнително в сравнение с миналата година, отчете министър Николай Денков вчера пред екипа на Министерството на образованието и журналисти. 

През април заплатите на учителите бяха увеличени и стартовата учителска заплата от 1260 лв. стана 1415 лева. Заплатата на старши учител стана от 1300 на 1460 лв., на главен учител от 1350 на 1516 лв. 

Най-важното, което се случи в образованието за изминалите седем месеца, според отчета на министър Денков: 

- Безплатни детски градини и ясли от 1 април 2022 г.;

- Завърши прегледа на учебните програми по всички общообразователни предмети от I до X клас. Предстои учители, методици и психолози да преценят какво в кои от тях да променят;

- Готова е системата за оценка на добавената стойност в училищната система, която използва резултатите от националното външно оценяване и матурите. Сключен е договор за прилагане на новата методика спрямо резултатите от изпитите през 2022 г.;

- В началото на новата учебна година ще заработи Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигури достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място. Облекчена е административната тежест върху учителите чрез въвеждането на Национална електронна информационна система за управление на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и на Единна информационна система за изпити и прием. Подготвена е Информационна система за обработка, съхранение и управление на документи в училищата.

- Приети промени в Закона за предучилищното и училищното образование осигуряват деполитизация на образователната система. Първа важна стъпка в нейната реализация на практика е новата процедура за избор на директори на детски градини и училища, съгласно която кандидатите трябва за защитят концепция за тригодишен период;

- Направени изменения в Закона за висшето образование регламентират съвместното обучение на студенти от две и повече висши училища, статута и условията за прием на докторанти, финансирани по проекти, облекчен режим на прием на студенти от историческата диаспора и др.

- За да повиши качеството на висшето образование, министерството предостави съвременен софтуер за откриване на плагиатство на университетите и научните организации за безплатно ползване. Публикувани са за обществено обсъждане и нови минимални национални изисквания за академично израстване.

- Приета е от правителството и е изпратена за одобрение от Европейската комисия новата Програма „Образование“. Първите покани за кандидатстване за 221 млн. лв. са в краен етап на подготовка. МОН подготвя документите за кандидатстване за четири инвестиционни проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.