Търсене

В АПИ бяха отворени офертите за избор на строител на тунел под Шипка

В АПИ бяха отворени офертите за избор на строител на тунел под Ш

Днес бяха отворени ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка.

В процедурата наддават две обединения и две дружества по Закона за задълженията и договорите. 

ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД е подало оферта на стойност малко над 358 млн. лв. с ДДС.

Офертата на Обединение "Шипченски проход", в което влизат „Трейс груп холд" и „Алве Консулт" ЕООД е на стойност приблизително 360 млн. лв. с ДДС.

ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД е представило цена от почти 377 млн. лв. с ДДС. 

Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, съдружие между „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД е дало цена от приблизително 418 млн. лв. с ДДС.

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км са ново строителство, останалите са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и пет тунела с обща дължина 4 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите четири тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Проектът предпижда строежа на шест моста и един подлез, 12 армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена. 

Тунелът под вр. Шипка ще е на километър западно от едноименния проход и на същото разстояние, но източно от вр. Малуша. Северната му част ще бъде в област Габрово, южната в област Стара Загора. Съоръжението ще бъде с две ленти за движение. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Тунелът под Шипка, изтестен като стогодишната мечта на габровци, е възлова точка при движението в посока север – юг. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!