Търсене

В АПИ бяха отворени офертите за проектиране на основен ремонт на моста над р. Росица в Севлиево

Севлиево онлайн
В АПИ бяха отворени офертите за проектиране на основен ремонт на моста над р. Росица в Севлиево

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на кандидатите да изпълнят обществената поръчка за изработване на технически проект на основен ремонт на моста над р. Росица в Севлиево, построен през 1857 г. от майстор Колю Фичето.

Две обединения и четири дружества кандидатстват за изпълнител на обявената от Областно пътно управление обществена поръчка. Прогнозната стойност е 76 хил. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи - 150 календарни дни.

Малко история

Първоначално мостът е бил с дължина 110 м. През 1939 г. е удължен до 185 м. През 1972 г. е уширен до габарит 18,65 м с 4 ленти за движение - по две във всяка посока, и два тротоара.

Необходимостта от изграждането на съоръжението възниква през Кримската война (1853-1856 г.), когато съществуващият тогава дървен мост е трябвало да бъде заменен със стабилно каменно съоръжение поради преминаването на войски, пътници и товари. За главен майстор на строежа, започнал през 1856 г., е ангажиран майстор Никола Фичев.

Мостът се състои от три обединени конструкции - сводов мост със седем отвора, който е от зидана конструкция от каменна зидария; удължение от плочогредов мост с пет отвора и уширение на двете мостови съоръжения от страна отток с плочогредова конструкция и бетонни устои и стълбове. Лагерите на удължението и уширението са стоманени плочи, стълбовете и устоите са плътни, зидани или облицовани с каменна зидария.

Белезите на времето

Днес пътното платно е с амортизирала асфалтова настилка. Има множество надлъжни и напречни пукнатини, слягания, неколкократно изкърпвана и хлътвания при устоите. Тротоарите са с разместени, счупени, на места липсващи бетонови плочки и обрушени бордюри.

Предпазният парапет е с локални деформации и корозия. Дилатационните фуги са напълно амортизирани и пропускат вода от пътното платно. Има големи участъци с обилни течове на вода от пътното платно през настилката и пътната плоча. 

На места регулата липсва и настилката на тротоарния блок е на нивото на платното за движение.

При връхната конструкция гредите на места са с малко бетонно покритие, което е паднало и има открита и корозирала носеща армировка. Вследствие на течовете през амортизираните фуги, както и водата, която изтича през късите отводнители в голяма близост до ригелите на стълбовете, те са с нарушено бетонно покритие, оголена и корозирала армировка.

Възстановяването

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта на обществената поръчка е да се изработи проект за изпълнение на необходимите ремонтни работи за подобряване състоянието му и възстановяване носимоспособността и дълготрайността на моста, както и за извършване на авторски надзор по време на строителните работи. С ремонтно-възстановителните дейности ще се осигурят безопасни условия за движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на мостовото съоръжение.

С оглед бъдещата експлоатация на моста е необходимо да се разработи проект за ремонтно-възстановителни работи, който да съдържа цялостната рехабилитация на пътното платно, полагане на нова хидроизолация, асфалтова настилка, дилатационни фуги, тротоарни блокове, предпазна ограда и парапет, възстановяване на бетонното покритие по пътната плоча, гредите и стълбовете с торкретбетон, както и защитно покритие по всички открити бетонни повърхности. Необходимо е да се предвиди изграждане на колекторна отводнителна система на съоръжението, мерки за подобряване на сеизмичното осигуряване, дейности по запазване на всички инженерни мрежи в зоната на съоръжението.

Подадените оферти за изпълнител на техническия проект са на: Трансконсулт Група – 22“, с участници: „Трансконсулт – група“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД, Пътпроект“ ЕООД, „Виа-План“ ЕООД, обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „Виа Про Инженеринг“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД, „Алве Консулт“ ЕООД, „Фрибул“ ООД.

Мостът над р. Росица е със статут на „единична недвижима културна ценност“, декларирана като „архитектурно-строителен паметник на културата“ от епохата на Възраждането. В списъците на Националния институт за недвижимо културно наследство е записан под имената „Мост с лъвовете на р. Росица“ и „Каменен мост на р. Росица от Кольо Фичето“.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022