Търсене

В ОбС гласуваха отчетите на общинските фирми за 2016-та

В ОбС гласуваха отчетите на общинските фирми за 2016-та

снимка: архив

Вчера бяха гласувани финансовите отчети за 2016 година на дружествата, общинска собственост. Преди отчетите да бъдат внесени в пленарна зала, те са разгледани от балансова комисия, на която е направен подробен анализ за състоянието на фирмите на Общината и перспективите пред тях, каза председателят на бюджетната комисия в местния парламент Димитър Димитров, който предложи на колегите си да приемат отчетите на дружествата.

От опозицията се изказа единствено Йордан Стойков, който обяви, че ще подкрепи отчетите, тъй като е удовлетворен от резултатите на фирмите.

Община Севлиево е едноличен собственик на капитала на фирмите „Росица” ЕООД, „Общински пазари - Севлиево” ЕООД, „Бяла” ЕООД, „Медицински център 1 - Севлиево” ЕООД и МБАЛ „Д-р Ст. Христов” ЕООД.

В „Регионално депо за отпадъци - Севлиево” ООД Общината е съдружник с Община Сухиндол и Община Дряново, а в „Севлиевогаз 2000“ е съакционер с „Идеал Стандарт-Видима“.

В предложението на кмета за одобряване счетоводните отчети и баланси на дружествата със сто процента общинско участие, Общината получава дивидент единствено от „Общински пазари“ ЕООД. Дружеството има 28 540 лв. печалба за 2016 година, 70% от нея ще бъде разпределена като дивидент, т.е. 19 978 лв. 20% от печалбата на фирмата остава във фонд „Допълнителен резерв“, а 10% отива във фонд „Законов резерв“.

Изцяло в „Допълнителен резерв“ остава печалбата на „Бяла“ ЕООД в размер на 15 912 лв., на „Росица“ ЕООД, което има печалба от 2 935 лв. и на „Медицински център-1-Севлиево“, откъдето отчетоха печалба за 2016 година от 1 183 лв.

Отчетът на Регионалното депо за отпадъци бе приет за сведение.  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.