Търсене

В ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" започнаха дейностите по проект, който цели нова близост между родители, ученици и родители

В ПГМЕТ

Красивите неща се случват, когато започнеш да мечтаеш, предизвикаш сe да опиташ нещо различно и се потопиш в красотата на природата. Зад това мото стои името "Творим заедно", което е част от дейностите по проект, който се изпълнява в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров". 

На 28 и 29 септември ученици и родители създаваха заедно картини, които после обединиха в еднаq пресъздаваща залез и море в центъра на което се оформи едно голямо сърце. 

Работейки заедно деца и родители имаха възможност да създадат нов вид отношения от това различно увлечение, с което духът се извисява, а душата си почива от забързаното ежедневие.

Съорганизатор на събитието е клуб “Art&Wi“ с представител Вероника Венкова, която се обърна към екипа художници с думите: "Творете красота в живота си и не спирайте да се усмихвате!". 

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" за трета учебна година работи по Националната програма "Заедно за всяко дете", модул "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищно образование". 

Основният приоритет на програмата е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици.

Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

Принципът на ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалога между тях по въпросите на образованието.

Планирани са четири дейности за популяризиране ролята на образованието от училището: "Творим заедно", при която деца и родители преживеят нещо различно, да се докоснат до емоцията да бъдеш художник, да сътвориш от бялото платно - шедьовър. Очаква се, че докато рисуват заедно, децата и родителите ще създадат нови контакти, нов вид отношения от това различно увлечение. 

Семейна миниолимпиада е другата дейност по проекта, която цели да покаже родителската ангажираност в извънкласните училищни мероприятия. Очаква се чрез участието си в нея родителите да разбират по-добре своите деца, да приемат по различен начин учителя, да се увеличи доверието към него и не на последно място да изградят по-голямо самочувствие като особено важни за своите деца. 

Третата дейност е наречена "Мосто между поколенията - кулинарни рецепти от старите тефтери на баба". От нейното наименование е ясно, че се цели връзка между поколенията в областта на кулинарията, културата и духовния живот. По време на тази дейност се очаква младите хора да получат простор за своите духовни потребности, заложби, таланти и за опазване и предаване на културните ценности и традиции.

Семинар на тема "Познаваме ли нашите деца" също е част от изпълнението на проекта, а целта е ученици, родители и представители на училището да придобият нови ролеви умения за ефективна комуникация, решаване на конфликти, разбиране за недискриминационно и неагресивно поведение.

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!