В ПГМЕТ стартира проекта DIGITTRAIN на "Еразъм+"

Професионална гимназия по механоелекстротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево е едно от трите училища у нас, които бяха одобрени за работа по проекта „Иновации и ИТ технологии – успешен старт в кариерата и стъпка към дигитална Европа“ на програма "Еразъм+", чийто администратор е Центърът за развитие на човешките ресурси. Ученици от севлиевското училище ще могат да се обучават на място в Англия това лято заедно със свои съученици от Професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” в Стара Загора и Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' в Плевен

Право на участие в проекта имат ученици в 10 и 11 клас,

които изучават "Компютърна техника и технологии", "Компютърни мрежи", "Системно програмиране" и "Микропроцесорна техника". Средният им успех от учебната 2016/2017 учебна година трябва да е най-малко много добър 4.50, а успехът по специалните предмети от задължителната професионална подготовка да е над 4.00. Сред другите изисквания към учениците са минимално ниво на владеене на английски език В1, което се удостоверява с тест и устно интервю, добри комуникационни умения и готовност за работа в екип, което се проверява с психологически тест и да нямат наложено наказание от Педагогическия съвет за неспазване на дисциплината и Правилника на училището.

За да кандидатстват учениците

трябва да представят мотивационно писмо, разработка на свой проект и съгласие от родител или настойник. Практиката ще се осъществи в реални условия в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС“, специализирана в разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб сайтове за ефективно онлайн присъствие. Учениците от севлиевската професионална гимназия ще пътуват заедно със съучениците си от ПГЕ в Стара Загора в периода 14-29 юли т.г. В групата са включени 20 ученици и двама учители от ПГМЕТ в Севлиево и 10 ученици и един учител от гимназията в Стара Загора. 

Всяка група ще прекара 15 дни в Плимут,

Северозападна Англия. Всички ще бъдат настанени в приемни английски семейства. Младите хора ще бъдат въведени в дигиталния маркетинг и ще се запознаят с иновациите в бранд стратегиите, ще проследят процеса на изграждане на цялостна стратегия за SEO оптимизацията за търсачки, ще получат информация и знания за създаването на профили в социални медии, за работа с аналитичните данни на сайт и създаване на аналитичен доклад, за инсталация на система за управление на съдържанието WordPress, тестване на дигитална сигурност и онлайн идентичност, работа с техники за онлайн продажби и разплащания, провеждане на уебсайт одити, разбиране и създаване на потребителско изживяване. 

След приключване на практиката всеки от участниците ще получи сертификат за успешно преминала практика, референция от Тотал Иновейшън и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващ придобитата квалификация.

Отлично представяне на ПГМЕТ в състезанието IT Знайко
Образование
Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици
Образование
Математика с английски и немски език са най-желаните паралелки в областта
Образование
Има места в гимназиите след първо класиране, няма да се закриват паралелки
Образование
Ученици от шест училища в областта ще почиват на разноски на държавата
Образование
В осем гимназии има свободни места след третото класиране
Образование
Шест гимназии запазват статута си на училища с национално значение
Образование
Ученици от ПГМЕТ бяха на летен лагер в по Национална програма „Отново заедно“
Образование
Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“
Образование
До 15 лв. от държавата за профилактика на учители, преболедували Covid-19
Образование
СУ "Отец Паисий" обябява прием за учебната 2021/2022 г.
Образование
В девет гимназии на областта има свободни места след второ класиране
Образование
Днес започна кандидат-гимназиалната кампания
Образование
СУ „В. Левски" първо в страната обучи децата да спасяват близките си от инсулт
Образование
Излезе първото класиране за гимназиите
Образование
Одобрени са още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици
Образование