В ПГМЕТ стартира проекта DIGITTRAIN на "Еразъм+"

Професионална гимназия по механоелекстротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево е едно от трите училища у нас, които бяха одобрени за работа по проекта „Иновации и ИТ технологии – успешен старт в кариерата и стъпка към дигитална Европа“ на програма "Еразъм+", чийто администратор е Центърът за развитие на човешките ресурси. Ученици от севлиевското училище ще могат да се обучават на място в Англия това лято заедно със свои съученици от Професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” в Стара Загора и Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' в Плевен

Право на участие в проекта имат ученици в 10 и 11 клас,

които изучават "Компютърна техника и технологии", "Компютърни мрежи", "Системно програмиране" и "Микропроцесорна техника". Средният им успех от учебната 2016/2017 учебна година трябва да е най-малко много добър 4.50, а успехът по специалните предмети от задължителната професионална подготовка да е над 4.00. Сред другите изисквания към учениците са минимално ниво на владеене на английски език В1, което се удостоверява с тест и устно интервю, добри комуникационни умения и готовност за работа в екип, което се проверява с психологически тест и да нямат наложено наказание от Педагогическия съвет за неспазване на дисциплината и Правилника на училището.

За да кандидатстват учениците

трябва да представят мотивационно писмо, разработка на свой проект и съгласие от родител или настойник. Практиката ще се осъществи в реални условия в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС“, специализирана в разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб сайтове за ефективно онлайн присъствие. Учениците от севлиевската професионална гимназия ще пътуват заедно със съучениците си от ПГЕ в Стара Загора в периода 14-29 юли т.г. В групата са включени 20 ученици и двама учители от ПГМЕТ в Севлиево и 10 ученици и един учител от гимназията в Стара Загора. 

Всяка група ще прекара 15 дни в Плимут,

Северозападна Англия. Всички ще бъдат настанени в приемни английски семейства. Младите хора ще бъдат въведени в дигиталния маркетинг и ще се запознаят с иновациите в бранд стратегиите, ще проследят процеса на изграждане на цялостна стратегия за SEO оптимизацията за търсачки, ще получат информация и знания за създаването на профили в социални медии, за работа с аналитичните данни на сайт и създаване на аналитичен доклад, за инсталация на система за управление на съдържанието WordPress, тестване на дигитална сигурност и онлайн идентичност, работа с техники за онлайн продажби и разплащания, провеждане на уебсайт одити, разбиране и създаване на потребителско изживяване. 

След приключване на практиката всеки от участниците ще получи сертификат за успешно преминала практика, референция от Тотал Иновейшън и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващ придобитата квалификация.

Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование