В Севлиево общински служители също са получили пари по „Патронажна грижа...“

Столичният район „Красно село“ не е единственият, в който общински служители са получили възнаграждения за това, че са изпълнявали дейности по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В Севлиево по същия проект чиновници са получили общо 33 хил. лв. Парите са изплатени на двама началник отдели, директор на дирекция, ръководителя на Домашен социален патронаж в града и двама главни експерти.

Не е ясно на какво основание са направени плащанията, тъй като справка в системата за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020 не показва сред дейностите по проекта да има екип за неговото управление. Според същата система проектът има за цел да подпомогне лица от уязвими групи, включително с увреждания и невъзможност да се грижат сами за себе си в условията на пандемичен взрив от Ковид-19, но и които са в най-голяма степен застрашени от заразяване с вируса. Грижите включват подпомагане и на карантинирани лица.

Подпомагането трябва да стане чрез изпълнение на три дейности. Всъщност три са описани в системата ИСУН, но на практика две от тях буквално се припокриват. Първата дейност предвижда наемането на персонал, който да организира и изпълнява доставка на храна, продукти от първа необходимост и лекарства на лица, които не могат да си набавят тези стоки самостоятелно. За изпълнение на тази дейност като необходими са посочени организатор, който да приема заявките на нуждаещите се и организира дейността на асистентите. Между десет и петнайсет асистенти, в зависимост от необходимостта и динамиката на ситуацията, трябва да обслужват хората по домовете. На тяхно разположение е и шофьор.

Втората дейност по проекта също включва доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост. Новото при нея е, че предвижда заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, „със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора“.

Третата заложена по проекта дейност е осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите, т.е. купуване на маски, ръкавици, дезинфектанти и костюми на персонала. Въпреки, че в разписаните дейности няма и ред за допълнителни разходи, които да покрият управлението на проекта, ръководителят на проекта, който работи като началник отдел в Община Севлиево, е получил 5 709 лв. Счетоводителят, който работи на трудов договор като директор на дирекция в Общината, е получил 5640 лв. Почти 3 000 лв. са изплатени на координатора, който извън проекта е директор на Домашен социален партронаж. Техническият сътрудник е получил 4 800 лв., в администрацията той е главен експерт. Още 5 019 лв. е получил експертът „Човешки ресурси“ по проекта, в Община Севлиево той работи като главен експерт и началник на отдел. Цитираните суми са чисти, т.е. в тях не влизат задължителните осигуровки за сметка на работодателя, които в случая отново са за сметка на бюджета на проекта, насочен към подпомагане на неподвижни, трудно подвижни, възрастни и самотни хора. Този проект е на обща стойност 160 хил. лв.

И една подробност – проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ има два компонента. Сумите по-горе са изплатени по компонент 2, чиято дата на стартиране е март 2020 г., а приключването е през юни т.г. С това времетраене проектът за малко се припокрива с друг, със същото име, но с добавката „компонент 3“, който е за два пъти по-голяма сума, но парите на общинските чиновници, изплатени по него, са значително по-малко от тези, получени в разгара на Ковид пандемията за подпомагането на хора, изпаднали в невъзможност да се справят сами. По този проект най-голямо е възнаграждението на счетоводителя – малко над 3 хил. лв., а общата сума, разпределена между чиновници в севлиевската общинска администрация е 7733 лв.

Данните по-горе са получени от Община Севлиево в отговор на „За истината“ на въпроси, изпратени по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Текстът е от редакционното съдържание на zaistinata.com. Негов автор е Емилия Димитрова.

Когато благородната идея срещне подходящите хора се ражда...гора
Общество
В Габрово няма да забраняват алкохола по изборите
Общество
Тази година ще има фестивал "Семе българско", планиран е през май
Общество
За два дни над Севлиево се изля 39 литра на кв. м дъжд
Общество
България вече е на 112 място по свобода на медиите
Общество
ДЛС "Росица" и "Идеал Стандарт-Видима" залесяват 25 дка гола площ
Общество
Милчо Генжов e избран за окръжен прокурор на Габрово
Общество
Априлското въстание на север от Балкана представя музеят на Добрич
Общество
Със залесяване отбелязва Седмицата на гората "Идеал Стандарт-Видима"
Общество
Защо, с какво го заслужихме? Какво лошо направихме!?
Общество
Актьори се предизвикват със спорт в подкрепа на образованието
Общество
Доброволци засаждат 400 дръвчета край с. Сенник
Общество
"Или ще измрем всинца, или ще освободим България"
Общество
Нова платформа помага на гражданските и културните организации
Общество
Само неотложни дела от 1 април ще гледа Районен съд Севлиево
Общество
В Габрово се пази първия екземпляр от "Горски пътник" на Раковски
Общество