Търсене

В СЦДП демонстрираха иновативна система за цифрово измерване на дървесина

В СЦДП демонстрираха иновативна система за цифрово измерване на

Сигурд Уле Рууд от „Международно развитие Норвегия“ и представител на компанията, разработила приложението, демонстрира неговите възможности на терен, снимка: СЦДП

Иновативна система за точно цифрово измерване на дървесина бе демонстрирана в Северноцентрално държавно предприятие Габрово.

Софтуерното приложение наречено TIMBETER работи на база AI-устройства и предоставя възможност за точно цифрово измерване на дървесина на склад или натоварена на превозно средство. Замерването става чрез фотозаснемане, като програмата сама изчислява брой на асортиментите обла дървесина, диаметри, обеми, плътност на фигури с дървесина за технологична преработка и дърва за огрев и др.

Приложението може да бъде свързано с всякакви складови, счетоводни и друг вид програми, като по този начин може да се постигне цялостно управление на дърводобивната дейност. Освен това може да спомогне за подобряване контрола и постигане на по-прозрачно управление на дърводобива, а цялата информация от него може да се прехвърля към контролни органи като НАП, например. 

Изображение - 10012

В демонстрацията участваха членовете на управителния съвет на СЦДП, служители на предприятието и директори на стопанства, попадащи в неговият обхват. Сред присъстващите бяха и представители на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, „Северозападно държавно предприятие“ ДП, както и на Регионалните дирекции по горите в Ловеч и Велико Търново.

Сигурд Уле Рууд – представител на организация „Международно развитие Норвегия“ и на компанията, разработила приложението демонстрира неговите възможности на терен. За целта бяха посетени три обекта за добив на дървесина, а възможностите на приложението бяха тествани в три различни ситуации - измерване на дървесина накуп, подредена, и натоварена на различни камиона с различна подредба.

Изображение - 10013

Софтуерното приложение наречено TIMBETER се използва от десетки дърводобивни компании по света, както и за управление на дърводобива в няколко държави. Според представителя на компанията разработчик то има много предимства, като изчисленията на най-голямата компания, ползвател на приложението показват, че благодарение на него са намалили времето за някои процеси единайсет и половина пъти. Не е за пренебрегване и факта, че ползвайки приложението се подобрява безопасността на условията за труд, намаляват отпадъците и се повишава екологичността на дърводобивните процеси.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!