WalkТogether“ е част от проект по Еразъм + с партньор ПГМЕТ в Севлиево

Сдружение „WalkТogether“ е част от проект по Еразъм + „ACTin YOUth“, в рамките на KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – партньорства за творчество. Проектът се координира оторганизация на име „Cultural World me“ (Холандия) и партньори от Италия, Португалия, Гърция и Испания.

Основната цел на ACTin’YOUth е да насърчи междукултурния диалог между младежките работници чрез използването на театрални методологии, насочени към създаване на местни театрални работилници за социално включване на млади хора с различен културен произход, изложени на риск от социално изключване.

Партньор за България е Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево. Участници са учители и младежи на възраст от 18 до 30 години, които активно ще вземат участие в предвидения обучителен курс, изграден на базата на театрални методи за подобряване на междукултурните компетенции и социалните умения на младежките работници и обучители, и насочен към това да успяват по – лесно да приобщават младите хора в дейности; провеждане на местни междукултурни театрални семинари и онлайн дейности; съвместно създаване на онлайн театрална постановка и разработване на интерактивна платформа и инструменти за работа чрез използването на театрални методологии в училищата и с формални и неформални младежки групи.

Участниците ще подобрят своите компетенции в областта на ненасилствената комуникация, разрешаването на конфликти и обучението на младежи в риск и ще получат по-добри комуникативни умения чрез театрални методологии, както и да използват в работния процес интерактивни методи като разказване на истории и др. Компетенциите за междукултурна комуникация и иновативни подходи за ангажираност на младежи в неравностойно положение, ще бъдат ключът към справянето с дискриминацията и социалното изключване.

Младежите, от своя страна, ще участват в обучения с международен характер в Холандия и Италия, ще създават театрални работилници, и ще надграждат своите комуникационни умения. Театралните работилници, интерактивната платформа и работата в международна среда, ще бъдат чудесна възможност за взаимодействие, обмен на идеи, създаване на обучителни материали и приобщаване към общите ценности на Европа.

Рая Георгиева заслужено получи първа награда за рецитация на руски език
Образование
Дарение от 30 комплекта учебници получи ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование
Отличиха най-добрите учители, директори и училища в страната
Образование
Инженери и педагози създадоха изпитна програма за професионална специалност
Образование
Големите ученици от габровска област засега няма да се връщат в клас
Образование
Кои ученици получиха стипендия на фондация Gene Haas
Образование
Кога големите ученици се връщат в клас, ето какво отговориха от МОН
Образование
WalkТogether“ е част от проект по Еразъм + с партньор ПГМЕТ в Севлиево
Образование
Окончателно: 5 дни ваканция за учениците преди втория срок
Образование
Над 4200 ученици се явиха на онлайн пробна матура по български език и литература
Образование
Със спестени пари училищата ще плащат допълни часове за наваксване на пропуски
Образование
По 160 лв. над заплатата за директори на училища заради тестването на малките ученици
Образование
Коледен базар и кът за родолюбие бележат Коледа в ДГ "Пролет"
Образование
Нова визия получи училищната библиотека на СУ "Васил Левски"
Образование
Всички ученици се връщат в клас от понеделник
Образование
Безплатна пробна матура организира издателство "Клет"
Образование