Търсене

За средства по ОП "Развитие на регионите" вече могат да кандидатстват неправителствени организации и бизнеса

Емилия Димитрова
За средства по ОП
За първи път в програмния период 2021-2027 г. на Оперативна програма "Развитие на регионите 2021-2027" освен публични администрации потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво. Това са граждански сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.
 
Подходът е определен като "интегрирани териториални инвестиции", а целта е чрез сътрудничество и партньорство на повече заинтересовани субекти да се изберат проекти за териториално развитие, с които да се финансират важни за всички дейности.
 
„Така целим постигане в значителна степен на процеса по децентрализация при вземането на решения за реализиране на приоритетни инвестиции на целевите територии. Водещ ще е принципът „отдолу-нагоре“. Това означава, че териториалните органи на регионално и общинско ниво в диалог и сътрудничество с местните общности ще участват във формирането и реализирането на визията за социално-икономическо развитие в населените места“, пояснява Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата по време на работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на въздействието на Оперативна програма "Регионално развитие 2014 - 2020" и подготовка на новата програма „Развитие на регионите 2021 - 2027“. 
 
Тъй като прилагането на практика на интегрираните териториални инвестиции е новост за България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството проучва възможността за обмяна на опит с други страни, които са прилагали този подход в своите политики. Междувременно ще бъде разработена карта на страната по региони, която да покаже къде от какви инвестиции има най-голяма нужда - пътни, здравни и др.  
 
Регламентите на ЕС поставят две ключови изисквания пред интегрирания териториален подход. На първо място е необходимостта да се разработи и да се изпълни териториална стратегия за развитие на всеки регион. В нея трябва да се разпишат основните нужди и приоритети. Второто изискване е териториалният орган, който оперира на съответната територия във всеки от 6-те региона, а именно Регионалният съвет за развитие, да бъде включен в процеса на подбор на проекти и да има право на глас и мнение при избора на проектите, които да бъдат финансирани.
 
Предимство при оценяването на предложените инвестиции ще се дава на проекти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион. Целта е да се постигне над общинско значение за всяка инвестиция. Друг важен момент в новия програмен период е необходимостта от по-добро фокусиране на мерките за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да получат максимално широка обществена подкрепа в съответните територии.
 
40 средни и големи общини ще се състезават с проекти за общо 2,5 млрд. лв. по новата оперативна програма за регионално развитие. Това са: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.