Закриват Дома за деца, местят този от Стоките в града

Домът за деца, лишени от родителски грижи, „Велика и Георги Ченчеви“ ще бъде закрит, а в сградата, в която се помещава, ще бъдат настанени хората от Дома за стари хора с отделение за лежащо болни в село Стоките. Информацията за предстоящите промени е неофициална, но от Община Севлиево не отрекоха, че предстоят действия в посока закриване на едното заведение и ползване на сградата му за настаняване на хората от другото.  Що се отнася до конкретните стъпки, които ще доведат до промените, оттам не се ангажираха нито със срокове, нито с подробности.

На въпроси, които от sevlievo-online.com изпратих относно готвените промени, от Общината отговориха следното: „Предстоящите промени, свързани с ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви“, произтичат от актуализирания през октомври 2016 година План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. През 2015 година приключи първи етап от стартиралата през 2010 година национална реформа в социалните услуги за деца. Закрити са Домовете за деца с увреждания и Домовете за медико-социални грижи, а децата и младежите са изведени в алтернативни социални услуги от резидентен тип – Центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, приемни семейства. В момента се изпълнява втори етап от реформата, свързан със закриване на  последните  Домове за деца лишени от родителски грижи, част от които е и ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви“. Действията, които следва да се предприемат от Община Севлиево са разписани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение. Те са неизбежни, но водещото в случая е, че ще са съобразени с потребностите на децата. За да им се гарантират правата, поетапно ще се извеждат от отдел „Закрила на детето“ в най-подходящата за тях социална услуга или реинтеграция в семейството им“.

Що се отнася до това как възрастните от Стоките, сред които има и лежащо болни, ще бъдат настанени в сградата на сегашния дом за деца, която не е пригодена за нуждите, които ще изпълнява, отговорът бе следния: „В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за възрастните хора, през 2016 година успоредно с реформата в социалните услуги за деца стартираха и процеси, насочени към подобряване грижата за хората, настанени в специализирани институции. До 2020 година приоритет в национален мащаб ще са дейностите, насочени към повишаване качеството на тази грижа - осъвременяване на материалната база, осигуряване на  професионален капацитет на персонала в услугите, както и повишаване на контрола относно спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги. През 2015 година по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” е изготвен Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора в област Габрово. На основата на изводите и оценките в този анализ, в Община Севлиево ще бъдат предприети адекватни мерки за реформиране на домовете за възрастни хора по отношение на капацитета и осъвременяване на материалната база. За институции, в които няма потенциал за подобряване на материалната база, съществува риск при обезпечаване с квалифициран персонал, обусловен от обективно съществуващи фактори, ще се използва възможността за пребазиране на социалната услуга в освободения сграден фонд от процеса на деинституционализация на деца“.

От отговорите, които освен, че звучат сложно, дават нищожна информация за това какво предстои, поне става ясно, че сградата на Дома за деца ще се преобразува в дом за възрастни хора. Как обаче, кога, какви ремонти предстоят, за чия сметка ще са те, какво ще стане с персонала на заведението в Стоките, ще има ли промяна в капацитета на социалното заведение, не е ясно.

Между другото от свои източници разбрахме, че в Стоките има подписка против преместването на заведението. Пак от свои източници научихме, че сградата там е нефункционална, през зимата се отоплява с нафтови печки, и на управата на заведението е издадено предписание на домуващите да бъде осигурена достъпна среда. „Не се ангажирам да коментирам, докато няма официално решение. Категоричен съм, че на домуващите, и на хората от персонала трябва да е максимално удобно, а в момента това не е така“, каза директорът на институцията Стефан Дочев.

Въпросът с преместването на дома от Стоките в Севлиево най-вероятно ще бъде дискутиран по време на заседание на Общинския съвет в Севлиево. Тази месец обаче такова няма да има. Неофициално се говори, че заседание на ОбС ще бъде насрочено в първите дни на май, тъй като дотогава част от общинската управа ще бъде в Китай, за побратимяването между Севлиево и китайския град Нанхай.

Домът в Стоките е с капацитет 40 души. Една трето от тях са лежащо болни. Двайсет души е персоналът, който се грижи за възрастните хора. Половината пътуват, като измежду тях има пътуващи от Севлиево, Габрово, Горна Росица и Априлци.

 

написано от: Емилия Димитрова

В "Медицински център-1" записват за прегледи през август при д-р Попова
Здраве
Д-р Димитров, специалист УНГ, ще преглежда на 25 август
Здраве
Потвърдени са пет нови случаи на Covid-19 при жители на Севлиево
Здраве
Заразените с Covid-19 през последните 24 ч. са три пъти по-малко
Здраве
Служителите на хотел "Севлиево плаза" - до един с отрицателни PCR тестове
Здраве
Епидемичната ситуация в област Габрово - 13 нови с Covid-19
Здраве
Десет новозаразени с Covid-19 за последните 24 ч., шестима в Севлиево
Здраве
РЗИ Габрово с апел да се избягват места със струпване на хора
Здраве
Масово тестване за Covid-19 направиха в "Медицински център-1"
Здраве
Промяна: д-р Димитров (УНГ) ще преглежда на 4 август, вместо на 28 юли
Здраве
Д-р Митева: Съчетанието на физиотерапевтичните методи води до възстановяване на пациента
Здраве
Заразените с Covid-19 в Севлиево вече са повече от Габрово
Здраве
Коронавирусът в областта - 11 нови случаи, сред тях дете на 3 г.
Здраве
И днес ръст на заразените в областта с Covid-19 и ново огнище на зараза
Здраве
Двама новозаразени с Covid-19 от Севлиево за последното денонощие
Здраве
Новите случаи на коронавирус в областта са само от Севлиево
Здраве