Заплатата на кмета на Севлиево е 2 904 лв.
снимка: Община Севлиево

от Емилия Димитрова

С решение от 28 ноември т.г. Общинският съвет определи индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Севлиево да бъде 2 904 лева. Това е 10% увеличение, съобразено със заложеното увеличение на средставата за възнаграждения на държавната и общинска администрация, кметове и кметски наместници, съгласно проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Новата заплата на севлиевския кмет е с малко под 300 лв. по-висока от последно определената през февруари т.г. Тогава съветниците му гласуваха 2640 лв. основно възнаграждение.

Съгласно последните изменения в Наредбата за заплатите на държавните служители и на Постановление № 67 за заплатите в бюджетните организации, общинските съвети по места имат дума за размера на месечното възнаграждение на кмета. То не трябва да надхвърля основната месечна заплата на министър, която за периода юни - септември 2019 г. е в размер на 5228 лв.

Промените влязоха в сила от януари т.г., а с тях се определя и нов ред за формиране заплатите на заместник кметовете. Те могат да бъдат до 80 на сто от основната заплата на кмета на общината. Това означава, че заместник-кметовете в община Севлиево могат да получат най-много около 2300 лв. заплата. 

Връзка с кметската заплата има и тази на председателя на Общинския съвет. Съгласно сега действия Правилник за работата му заплатата на председателя е 70% от тази на кмета. 

Превозвачи от Севлиево няма да спират да возят на 13 януари
Общество
Един 9-годишен боец има нужда от нас, за да спечели битка за живот
Общество
Д-р Темистокъл Параскевов - първият зъболекар на Севлиево
Общество
Да четем с децата си в събота - една инициатива на Библиотеката
Общество
Д-р Пламен Данаилов заслужи купата за майстор на виното на 2019 г.
Общество
Управляващите в последните 30 г. трябва да се извинят на севлиевци
Общество
Ученик от Севлиево е сред отличените в конкурса "Дърво с корен"
Общество
Авария оставя села без вода на 21 януари т.г.
Общество
Мая Манолова е в Габрово и Севлиево днес
Общество
Нов режим за регистрация на лични стопанства влиза в проект за закон
Общество
На четири места горяха стърнища в неделя
Общество
Севлиево никога не е имал такъв бюджет - близо 36 млн. лв. за 2020 г.
Общество
549 са поискали заверка Апостил от Областната администрация в Габрово
Общество
Внезапни проверки и контрол на границата срещу фалшивите болнични
Общество
Кола блъсна пресичаща жена на севлиевско кръстовище
Общество
Боклукът в с. Яворец „отива“ под специален надзор на прокуратурата
Общество