Търсене

Започна данъчна кампания 2022

Започна данъчна кампания 2022

Снимка от Steve Buissinne, източник: Pixabay

От днес започва подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица. Подаването на декларациите става по три начина - по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

Отстъпка от дължимия данък

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март 2022 г. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. 

Предварително попълнени декларации

В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. 

Когато годишната данъчна декларация на физическите лица, притежатели на персонален идентификационен код или електронен подпис се подава след началото на март на следващата година,  няма да има необходимост да се сканират и прикачват към нея служебни бележки за доходите, тъй като тази информация ще бъде въведена в предварително попълнената декларация.

Данъчни облекчения

Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. Може да ползвате следните облекчения:

  • Намалена работоспособност
  • Доброволно осигуряване и застраховане
  • Осигурителен стаж при пенсиониране
  • Дарения
  • Млади семейства
  • Деца
  • Деца с увреждания
  • Безкасови плащания
  • За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчни облекчения ползвате само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, документите не прилагатe отново към годишната данъчна декларация,

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!