Затварят училищата за големите ученици в област Габрово
Снимка на StartupStockPhotos от Pixabay

Ротационният принцип на присъствени уроци издържа твърде малко, за да се стигне отново до пълно затваряне на училищата. От утре, 17 март 2021 г. до 3 април, на територията на област Габрово се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие за всички ученици от V до XI клас. 

Това гласи заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в Габрово Николай Пенчоков от днес. Забраната важи освен за редовите часове, за учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и всякакви дейности, изискващи присъствие на учениците.

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, състезания, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, както и провеждането на дейности мероприятия, организирани от физически или юридически лица на територията на училища и детски градини.

Преустановяват се присъствените групови занятия на езиковите центрове, образователни, културни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Техническият университет в Габрово да преминe към онлайн обучение, както и да се изготви и прилага алгоритъм за присъственост на занятия, изпити и др., определен от ректора на учебното заведение.

От Здравната инспекция препоръчват на кметовете на общините в област Габрово да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед, съгласно която децата от задължителното предучилищно образование в детска градина или училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствията да се считат за отсъствия по уважителни причини.

Заповедта забранява още посещението на малолетни и непълнолетни без придружител в големите търговски центрове тип МОЛ и заведения за хранене и развлечение.  

Заповедта на директора на габровската РЗИ е във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в областта и бързо растящия брой заразени с коронавирус. 

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. 

"Музейните ресурси в онлайн обучението" се надпреварват за награда
Образование
В СУ "Васил Левски" ще отбележат патронния си празник на живо във фейсбук
Образование
Затварят училищата за големите ученици в област Габрово
Образование
Ученици станаха маратонци по четене
Образование
Евгени Генов - национален победител в конкурса „SUPER STEM 2020“
Образование
В ПГМЕТ представиха бъдещата STEM среда
Образование
Онлайн отбелязва патронния си празник Детски комплекс "Йовко Йовков"
Образование
Взаимноучителната метода в 21 век - в музея, но в действие
Образование
За пета година Библиотеката обявява литературен конкурс за ученици
Образование
Три гимназии в областта получават до 300 хил. лв. за иновации
Образование
Тримесечно онлайн обучение предлага Езиков център "Видима"
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование
Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Боян Боевски представя област Габрово в състезание по компютърно програмиране
Образование