Търсене

Земеделските стопани могат да подават заявления за Ковид-подпомагане

Земеделските стопани могат да подават заявления за Ковид-подпома

Снимка на congerdesign от Pixabay

От днес, 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". Приемът е до 21 септември 2020 г. Заявленията се приемат в общинските служби по земеделие.

По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. 

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство".

Допустими за подпомагане са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Финансовата помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща под формата на еднократна сума, която зависи от хектарите обработваема земя, броя отглеждани животни или броя пчелни семейства. 

Така производител на плодове, който има до 1,5 ха обработваеми насъждения, ще получи еднократно 750 лв., над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв., над 5 ха до 10 ха – 4000 лв. Най-голяма сума ще получат стопаните, които се грижат за над 30 ха овощни градини – 13 500 лв. Същата сума ще получат производителите на оранжерийни зеленчуци с над 2 ха земя, овцевъди с над 999 броя животни, говедовъди с над 249 броя животни. 

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените по-горе дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.