Търсене

Евродепутатите призовават за забрана на "златните паспорти" и за правила на ЕС за "златните визи“

 Евродепутатите призовават за забрана на

Днес комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) одобри проектодоклад за законодателна инициатива с мерки за решаване на проблемите, свързани със "схемите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции".

С 61 гласа "за", 3 гласа "против" и 5 гласа "въздържал се членовете на парламента приемат, че схемите за "гражданство срещу инвестиции", при които граждани на трети страни могат да получат права на гражданство в замяна на инвестиции, са "неприемливи от етична, правна и икономическа гледна точка и представляват редица сериозни рискове за сигурността". Така наречените "златни паспорти" подкопават същността на гражданството на ЕС и трябва да бъдат постепенно премахнати. 

Евродепутатите отбелязват рисковете, свръзани с въпросните схеми, които дават на чужденците право на пребиваване в замяна на финансова вноска. В проектодоклада се настоява за общи правила на Съюза за хармонизиране на стандартите и засилване на борбата с изпирането на пари, корупцията и укриването на данъци. 

Евродепутатите изискват строги цялостни проверки (включително на членовете на семейството и на източниците на средства), задължителни проверки в системите на ЕС за правосъдие и вътрешни работи и процедури за проверка в трети страни; задължения за докладване от страна на държавите членки и изисквания за минимално физическо пребиваване (за кандидатите) и активно участие, качество, добавена стойност и принос към икономиката (за техните инвестиции).

Евродепутатите предвиждат и схема за "уведомяване и консултации", която да позволи на други държави членки да се противопоставят на издаването на "златна виза".

Предупреждение относно ролята на посредниците

В доклада се подчертава, че посредниците за тези схеми не са нито прозрачни, нито се водят на отчет, като се призовава за забрана на участието им в схемите за "гражданство срещу инвестиции", и за "строга и обвързваща регулация" за схемите за "пребиваване срещу инвестиции". Членовете на ЕП искат да се сложи край на маркетинговите практики, при които се използват символи на ЕС или се изтъкват предимствата на гражданството на ЕС, и искат рамка за санкции.

В текста се отправя искане към Комисията да окаже натиск върху трети държави, които се ползват от безвизово пътуване до ЕС, да премахнат своите схеми за "гражданство срещу инвестиции“ и да реформират своите схеми за "пребиваване срещу инвестиции".

Най-малко 130 000 лица са се възползвали от схемите за гражданство или пребиваване срещу инвестиции в ЕС в периода 2011-2019 г., които са донесли приходи на съответните държави в размер на над 21,8 млрд. евро.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!