Търсене

19 март е Международен ден на социалната работа - общинската управа поздрави социалните работници

Емилия Димитрова
19 март е Международен ден на социалната работа - общинската управа поздрави социалните работници

Кметът и заместниците му се срещнаха с представители на всички социални институции в общината, снимка: Община Севлиево

На днешния 19 март се отбелязва Международният ден на социалната работа. Тазгодишната тема на празника е „Споделено бъдеще за преобразяваща промяна“.

На територията на община Севлиево работят четири специализирани социални институции - Дом за стари хора в с. Стоките с капацитет 40 места, Дом за стари хора в с. Добромирка с капацитет 55 места, дом за пълнолетни лица с умстевена изостаналост в с. Батошево и Дом за възрастни хора с увреждания в с. Столът.

От 2019 г. в общината се предоставя услугата "лична помощ", от която се възползват деца или възрастни с трайна инвалидизация, както и "личен асистент". Предоставя се още услугата "личен асистент", която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

На територията на общината функционират центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, но и за деца и младежи с увреждания; комплекс за социални услуги за деца и семейства, който включва социалните услуги „Наблюдавано жилище“, „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за деца и младежи с увреждания”.

В Севлиево работи Домашен соцзиален патронаж, който обслужва града и 18 села, а капацитетът му е 350 места. От топлата храна се възползват хора с финансови затруднения, но предимно самотно живеещи и болни възрастни, за които ежедневното приготвяне на храна и пазаруването на такава е затруднение. В патронажа функционира и звено за социални услуги, в което се предоставят грижи в семейна среда на възрастни хора и хора с увреждания от домашни помощници.

Форма на социална услуга са и пенсионерските клубове, в които възрастните хора се срещат и общуват - два клуба има в Севлиево, като единият от тях има пет салона в града, други 25 клуба функционират в селата на общината. Има и един клубът на инвалида.

Зад всички услуги и институции, в които се обгрижват нуждаещи се, стоят социалните работници, които упражняват една от най-ниско платените професии у нас. Тези от тях, отдадени на работата си, със сигурност загърбват ниското заплащане, защото не то е в основата на професионалния им избор. Няма съмнение, че за да бъдеш добър социален работник се изисква на първо място състрадание, способност да съпреживяваш с чуждата болка и да отдаваш внимание и грижа. 

За всичко това ръководството на севлиевска община благодари на импровизирана церемония в сградата на Общината, на която дойдоха представители на всички социални институции в общината. Пред тях кметът Иван Иванов се ангажира той и екипът му да продължат да подкрепят социалните услуги, за да могат повече от нуждаещите се да получават подкрепа и помощ.  

Тенденцията за намаляването и застаряването на населението в община Севлиево, макар и по-плавна в сравнение с останалите общини на област Габрово е фактор, който има сериозно отражение не само върху икономиката и качеството на живот, но и върху потребността от специфични социални услуги, се казва в плана за интегрирано развитие на община Севлиево до 2027 г.  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!