Търсене

668 нарушения на безопасността на труда в област Габрово

668 нарушения на безопасността на труда в област Габрово

668 нарушение по здравословни и безопасни условия на труд са констатирани в област Габрово през третото тримесечие на годината, става ясно от информация на директора на "Инспекция по труда" в Габрово Катя Колева, представена на членовете на Областния съвет по условия на труд, които заседаваха под председателството на заместник областния управител Мария Пенева. През третото тримесечие на 2017 г. за първи път са проверени 78 предприятия. 

Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения да се отнасят до вътрешнофирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 63% от установените нарушения Те се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, периодични прегледи и ремонти на машини и съоръжения, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др.

През третото тримесечие на 2017г. са извършени 25 проверки на строителни обекти в област Габрово. При тези проверки са констатирани общо 162 нарушения.

Данните, установени при контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово през третото тримесечие на 2017г. показват, че изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро  - 66 % за нашата област  при средно за страната 52%, е заключението но трудовата инспекция.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.