Търсене

77% от домакинствата живеят с по-малко от необходимото

77% от домакинствата живеят с по-малко от необходимото

77% от домакинствата у нас, или малко над 5 млн. души живеят с доход под необходимия минимум - 562 лв. Тези данни оповести вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция, на която представи резултатите от изследването на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) за издръжката на живот у нас към края на 2016 година. 

За да живее нормално на четиричленно семейство към края на миналата година са били нужни 2250 лв, което прави по 562 лв. на човек - разходи за храна, жилище, здравеопазване. 

В същото време с доход между 300 и 562 лв. на лице от домакинството са около 3,5 млн. души и едва 1,6 млн. българи получават средномесечно над 562 лв. Сметките на ИССИ сочат, че 10 на сто от високоплатените българи получават около 30% от общото разпределение на доходите за труд.

Остава голяма разликата в заплащането на труда в различните региони на страната. Два пъти е разликата в брутните заплати между София, където работещите получават най-високи заплати, (1265 лв.) и Видин, където заплащането традиционно е най-ниско (648 лв.).

Големи са различията и при образователния ценз. Тези с основно и по-ниско от средно образование получават по 2,56 лв. на час, докато другите с висше или подобно образование се разписват срещу 6,55 лв на час.

Все по-голяма става и разликата в заплащането на труда в Румъния и България. В края на миналата година средната работна заплата в северната ни съседка е достигнала малко над 600 евро, докато у нас тя е близо 480 евро. По отношение на минималната заплата северните ни съседи също ни водят - с 319 евро от 2017 година спрямо 235 евро в България”.

299.52 лв. е прагът на бедност у нас. 28.2% от домакинствата у нас преживяват с доход на едно лице под 300 лв. 48.6% от докаминствата оцеляват с доход на едно лице между 300 и 563 лв. 23% от българите живеят добре, тъй като получават над необходимия минимум, т.е. повече от 563 лв. на човек. Техният брой е 1 600 000 души. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.