Търсене

98,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в екологосъобразна мобилност, финансиране получава и общ проект на Габрово и Севлиево

Севлиево онлайн
98,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в екологосъобразна мобилност, финансиране получава и общ проект на Габрово и Севлиево

Близо 22 пешеходни пътеки в Севлиево ще бъдат осветени по проекта, илюстративна снимка на Mike Ljung от Pixabay

Петнайсет предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 млн. лв. ще бъдат финасирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средства ще получат всички общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници. 

Това стана ясно след като приключи оценката на подадените предложения по процедурата „Екологосъобразна мобилност“. Почти 28 млн. лв. е собственият принос на общините. Той ще бъде инвестиран в част от дейностите, заложени в предложенията. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи.

Какво получава Севлиево и какво Габрово

Община Севлиево участва в партньорски проект с габровската Община, който предвижда закупуване на седем нови електрически автобуса с нулеви емисии – пет от тях с дължина 7 метра и два високоподови по 12 метра.

Те ще заменят амортизираните превозни средства, които обслужват линията Габрово – Севлиево и селата. Планирано е да има и седем зарядни станции за тях.

Предложението включва още поставяне на допълнително осветление на 22 пешеходни пътеки в Габрово, както и инфраструктура за осветяване на 60 пешеходни пътеки в Севлиево. Освен това е заложено и изграждане на велоалея по ул. „Стефан Пешев“ в района на севлиевския жилищен комплекс „Д-р Атанас Москов“. 

Според разработката габровци ще могат да се възползват от удобството на съвременна система за електронно таксуване в градския транспорт. Пътниците ще избират от няколко начина за закупуване на билети, а мобилната услуга ще дава информация за времето на пристигане, избор на маршрут, алтернативно придвижване и други полезни функционалности.

Защо е необходимо партньорството

Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Националния план за възстановяване и устойчивост по мярката „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ в рамките на Компонент 8 „Транспортна свързаност“. Финансирането се поделя по равно в шестте региона за планиране в страната, като за всеки са предвидени по малко над 16,6 млн. лв. 

Задължително условие за кандидатстването в партньорство между минимум две общини и минимум един оператор на обществен транспорт, включително междуселищен, действащ на територията на една от общините-кандидати. Затова в случая партньорството е между Общините в Габрово и Севлиево, плюс "Общински пътнически транспорт" - Габрово. Друго задължително условие е общините да осигурят 10% собствено финансиране. 

Максималният срок за реализация на дейностите е 24 месеца. Общата стойност на проекта, който ще се изпълни в Севлиево и Габрово е малко под 10.5 млн. лв. От тях 2 млн. лв. собственото финансиране на Община Габрово, а 155 хил. лв. е приносът на Община Севлиево.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!