Търсене

АКФ публикува концепция за необходимата реформа на наказателното правосъдие

Антикорупционен фонд
АКФ публикува концепция за необходимата реформа на наказателното правосъдие

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес концепция с конкретни предложения за реформиране на българската система на наказателно правосъдие. Автор на текста е старши правният съветник в АКФ и бивш прокурор и зам.-министър на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов.

Изтеглете концепцията "Какво трябва да се промени в наказателното правосъдие"
 
Лакмусът за наказателното правосъдие е как реагира на случаите, в които са замесени големи политически и/или икономически интереси. Там е и големият и несъмнен провал на българското правосъдие“, заявява Андрей Янкулов и добавя:
 
„Концепцията, която предлагаме, набелязва необходимите решения на проблемите, които причиняват системните дефицити на наказателното правосъдие в България. За нас ориентир са принципите и базисните изисквания, утвърдени в системите на наказателно правосъдие на европейските демокрации.
 
За реализирането на тези решения безспорно трябва да има политическа воля за конституционни промени.“
 
Концепцията подробно аргументира, включително исторически и сравнителноправно, нуждата от разчупване на непознатия на огромното мнозинство европейски държави тотален прокурорски монопол върху обвинителната функция, разбиран в България дори и като изключващ съдебен контрол. Такова разчупване би било от полза включително и за създаването на механизъм за независимо разследване на главния прокурор, който не е застрашен от конституционна несъобразност.
 
„Увеличаване на възможностите за външен контрол върху това как прокуратурата осъществява или не осъществява наказателно преследване е най-важният аспект на успешната реформа“, коментира Андрей Янкулов.
 
Други проблеми, които концепцията адресира, са прекомерно силната позиция на главния прокурор във Висшия съдебен съвет и де факто широко упражняваните от прокуратурата надзорни правомощия върху администрацията въпреки липсата на конституционно основание за това.
 
Концепцията предлага постигането на европейския стандарт при конструирането на съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС). Предвижда се запазване на пленума на ВСС, който обаче да бъде ангажиран с решаването на по-лимитиран кръг от въпроси, сред които остават изборът и освобождаването на главния прокурор.
 
Концепцията прави и конкретни предложения за преосмисляне на някои наказателно-процесуални норми и институти с оглед подобряване на ефикасността на производството в търсене на по-удачен баланс между правата на обвиняем, пострадал и обществения интерес от осъждане на виновния. Адресирани са важни проблеми на материалното право като необходимостта от рационализиране на наказателната репресия и даване на адекватна защита на съвременни обществени отношения. Аргументиран е холистичният подход при търсените реформи на процесуалното и материалното законодателство, които не трябва да бъдат разглеждани изолирано от останалите аспекти на наказателното правосъдие.
 
„Докато не настъпи реална промяна в най-кардиналната част от работата на наказателното правосъдие – реакцията срещу политическата и въобще властова корупция на високо ниво в трите власти, и неразривно свързаните с нея злоупотреби с публичен ресурс, ерозия на свободната пазарна конкуренция, овладяване на медиите и лоша среда за инвестиции - необходимостта от реформата неизменно ще продължи да се завръща на дневен ред отново и отново“, обобщава Андрей Янкулов.
 
Вярваме, че предложената от нас концепция е добра основа за разговор накъде искаме да продължи реформата на наказателното правосъдие у нас“, заявява директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.