Търсене

Ако желаете да смените личния си лекар, може да го направите до края на юни

Едва 2% от севлиевци са сменили личния си лекар през декември

Снимка на Alterio Felines от Pixabay

До края на юни, желаещите да сменят личния си лекар, могат да направят избор на нов. Единственото условие е да бъдат здравноосигурени.

На територията на област Габрово договор със Здравноосигурителната каса имат 56 общопрактикуващи лекари с индивидуална практика и две групови медицински практики. В община Севлиево договор със Здравната каса има една групова практика и девет лекари.

Адресите и телефоните на практиките могат да се видят тук.

Смяната е максимално опростена както за пациентите, така и за лекарите. Необходимо е да се попълвани и подпише регистрационна форма за постоянен избор, която се подава при новоизбрания лекар. Регистрационните форми са достъпни за разпечатване от сайта на НЗОК, но лекарите също разполагат с бланки. пациентите, избрали си нов личен лекар, не са задължени да уведомяват досегашния си личен лекар за промяната. Той все пак ще бъде уведомен по служебен път.

Осигурените лица стават пациенти на новия лекар и получават от него необходимата им медицинска помощ незабавно – от датата, на която е направен избора. При подаването на регистрационната форма на лекаря се представя и здравноосигурителната книжка, за да впише той данните си в нея. Ако осигуреният не притежава книжка това не е пречка да се осъществи избора на лекар.

При пребиваване за по-дълъг период в друго неселено място

Гражданите, които пребивават в друго населено място временно - на работа, почивка или друго, вместо да сменят лекаря си, могат да направят временен избор на личен лекар, който е за период от един до максимум пет месеца. Това също става чрез попълване на регистрационна форма, в която се вписва от коя до коя дата да бъде валиден този избор. При осъществен временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок се възстановяват автоматично в пациентската листа на лекаря, при който са записани за постоянно.

Когато здравноосигурените граждани пребивават в друго населено място до един месец, не са задължени да си избират временно лекуващ лекар. При нужда те могат да посетят общопрактикуващ лекар, работещ със Здравната каса, без да са променяли избора си и НЗОК заплаща за този инцидентен преглед. Необходимо е само да носят и представят здравноосигурителната си книжка.

Следващият възможен период за нов избор на личен лекар ще бъде през декември.

През останалото време, смяна на общопрактикуващият лекар може да се прави само при прекратяване на договора на избрания лекар или при промяна на местоживеенето на пациента.

От пресцентъра на Районната здравноосигурителна щкаса в Габрово напомнят, че избор на личен лекар може да се прави и онлайн, през персонализираната информационна система на НЗОК, но за целта е необходим електронен подпис.

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.