Търсене

АПИ обяви обществена поръчка за укрепване на деформации на пътното платно на три обекта в севлиевска община

Севлиево онлайн
АПИ обяви обществена поръчка за укрепване на деформации на пътното платно на три обекта в севлиевска община

Илюстративна снимка, източник: Отзвук.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за строителен надзор при укрепване на 15 свлачища и деформации по пътното платно по републиканската пътна мрежа. Пет от обектите са в област Габрово, три от тях включват населени места от община Севлиево. 

Поръчката е разделена в четири обособени позиции, като всеки участник в процедурата има право да подава оферта за максимум две позиции.

Третата обособена позиция е за строителен надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на обекти в област Габрово. Първият е свързан с укрепване на свлачища на път III-4041 Севлиево – Янтра – Скалско – Геша – Дряново, в участъци при 8-и км, 10-и км и 21 км.

Вторият е при 2-ри км на третокласния път III-405 Добромирка - Вишовград - Бяла Черква - Павликени - Батак - Караисен - Алеково - Царевец – Свищов.

Третият е за свлачището на път III-6072 Граница Ловеч - Кръвеник - Стоките - Батошево, в района на с. Селище /при 11 км/. Четвъртият е за надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I-5/Е-85 Габрово - Шипка – Казанлък, а петият е за свлачището при 13-ти км на път III-4404 Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене.

Останалите обособени позиция касаят трайното укрепване на деформации на пътното платно по републикански път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков, и пътя Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена. 

В четвъртата позиция са включени два обекта - трайното укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от 342-и до 348-и км на територията на област Бургас, както и укрепване на свлачището на път I-9 о. п. Слънчев бряг – Бургас в отсечката между 225-и и 226-и км.

Изпълнението на обществената поръчка за строителен надзор ще е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 3.8 млн. лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 13 юни т. г.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.