Търсене

Близо 60 млн. лв. тръгват към домакинствата, които искат да изградят слънчеви панели за собствени нужди

Близо 60 млн. лв. тръгват към домакинствата, които искат да изградят слънчеви панели за собствени нужди

Снимка: Pixabay

Близо 60 млн. лева ще тръгнат съвсем скоро към домакинствата, които искат да изградят слънчеви панели за собствени нужди или да си закупят соларни бойлери. 

Средства ще се отпускат за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (соларни бойлери) и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, информира economic.bg.

Поставянето на соларни панели на покрива няма да се финансира на 100%, а до 70% от стойността на системата или до 15 хил. лв. Кандидатът обаче трябва вече да е платил инсталацията, след което да кандидатства за връщане на вложената сума. Условието е произведената енергия да се използва само за собствени нужди и да не се продава. Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаването му операторът предоставя допълнително споразумение към договора с клиента. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

За закупуването на соларни бойлери одобрените допустими разходи са до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960 лв.

Основните критерии са жилището да е основно за кандидата и той да е собственик. Друго условие е да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Процедурата ще е по-лесно изпълнима за еднофамилните къщи или тези с няколко семейства, тъй като при блоковете и кооперациите за поставянето на соларни панели ще е необходимо съгласието на 51% от съседите, като кандидатът трябва представи документ, че те са съгласни.

Сред основните условия е жилището вече да се отоплява от друг неефективен източник на енергия, като печка, котел, камина, на дърва, въглища и др.

Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано на място, като ще се следи дали системата или бойлерът са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация; отговарят на техническите изисквания, произвеждат енергия за собствени нужди и дали съхранената енергия също се използва само за собствени нужди.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!