Търсене

Бюджет за поддръжка и почистване на републиканската и общинска пътни мрежи, поискаха от областната комисия по пътна безопасност

Бюджет за поддръжка и почистване на републиканската и общинска пътни мрежи, поискаха от областната комисия по пътна безопасност

Заседание на областната комисия по пътна безопасност, снимка: Областна администрация Габрово

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе първото си редовно заседание за годината. То бе ръководено от заместник областния управител Ивелин Стоянов и на него бяха набелязани конкретни препоръки, които ще бъдат изпратени към Държавна агенция "Безопасност на движение по пътищата". До дни на агенцията ще бъде изпратен и обобщен доклад за област Габрово относно състоянието на пътната безопасност. 

Препоръките към държавната агенция включват предвиждането на бюджет за поддръжка и почистване по общинска и републиканска пътна мрежа с коефициент за допълнителни средства за области, попадащи в труднодостъпни райони като област Габрово. Идеята е отпуснатите средства да не са на километър пътна мрежа, а според спецификата на района.

Да се предвиди целево финансиране за изпълнение на политиката по пътна безопасност и мерките, заложени по общини, които биха подобрили движението по пътищата с оглед неговата безопасност.

Изображение - 10394Зам.-областният управител Ивелин Стоянов ръководи заседанието на областната комисия по пътна безопасност, снимка: Областна администрация Габрово  

Предвижда се още да бъде отстоявана възможност за отпускане на целево финансиране на комплексни проекти и на частични мерки за подобряване и допълване на съществуващи елементи и съоръжения, свързани с пътната безопасност. А в общините да се назначи ресорен служител, който да не се занимава само със справки и доклади, а да има експертен капацитет, за да отговаря за проекти за пътна маркировка, контрол на договорите, които има съответната община за поддръжка на сигнализация и др. В случай, че не може да има експерт във всяка общинска или областна администрация, то да се създадат изнесени работни места на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по области, с цел координиране, консултиране и участие в дейностите по пътна безопасност на териториален принцип. Държавната агенция да организира различни форми на обучение за председателите и секретарите на общински и областни комисии по безопасност по пътищата поне веднъж годишно. 

Защо няма пътна маркировка в участъка Габрово - вр. Шипка, попитаха Росен Рапчев и Мария Ангелова от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", които взеха участие в работата на съвещанието. Проблемът не е от месеци, а от по-дълго време, а директорът на Областно пътно управление в Габрово е уверил, че в рамките на няколко месеца върху участъка ще бъде положена маркировка, за което има осигурено финансирането, но поради неподходящи метеорологични условия все още не е изпълнена.

По време на заседанието членовете на Комисията обсъдиха и решиха да възобновят подготовката за провеждане през настоящата година на пълномащабно учение „Тунел „Габрово”-2022 “ за осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали и пожар в автомобилен тунел. Целта е подобряване и проиграване на координацията и взаимодействието между съставните части на единната спасителна система в габровска област и повишаване на готовността за реагиране при произшествия в пътни тунели. Учението беше планирано за края на 2021 година и отложено, поради усложнената епидемична обстановка в региона, затварянето на Прохода на Републиката и пренасочване движението на леките автомобили през прохода „Шипка“. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!