Да превърнем биоотпадъците в компост

Вземи своя безплатен стартов пакет и се включи в системата за разделно събиране на биоотпадъци

Стартира информационната кампания по проект BG16M1OP002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци".

Основната цел на проекта е подпомагане на общините от РСУО – Севлиево, при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени/биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране - оползотворяване, съгласно Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

В рамките на кампанията са предвидени срещи с обществеността, които имат за цел да информират гражданите за възможностите за включване в системата за разделно събиране на биоотпадъци в община Севлиево и община Дряново, както и компостиране на съседски начала и домашно компостиране в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

Всеки желаещ ще може да получи безплатен стартов комплект, съдържащ кухненски контейнер в комплект с 52 биоразградими торбички, който да използва в своето домакинство за хранителни отпадъци.

Срещите ще бъдат осъществени по места, както следва:

♦ 20.09.2019 г., 10:00 ч., на Централен пазар - гр. Севлиево

♦ 21.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Атанас Москов“, до магазин "Ера", гр. Севлиево

♦ 22.09.2019 г., 10:00 ч., до Кметството в с. Богатово, общ. Севлиево

♦ 22.09.2019 г., 17:00 ч., до х-л "Царева ливада" - с. Царева ливада, общ. Дряново

♦ 24.09.2019 г., 17:00 ч., на Централния площад в гр. Сухиндол

♦ 27.09.2019 г., 17:00 ч., на Пешеходната зона в гр.Дряново

♦ 28.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Митко Палаузов“, до магазин 2+2, гр. Севлиево

♦ 29.09.2019 г., 10:00 ч., на площада в с. Денчевци, гр. Дряново

Разкрита е телефонна линия, на която всеки може да заяви своя безплатен комплект и да получи повече информация за системата за разделно събиране: 0877 605 444.

Тече и подготовката на екипа за обществена информираност, който в следващите 6 седмици ще е на разположение на хората от Севлиево и Дряново, за да разясни функционирането на новата система, както и да предостави на желаещите домакинства стартови комплекти. 

Внедряваната по проекта система за разделно събиране на биоотпадъци обхваща град Севлиево и 10 населени места от общината с население над 500 души /селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник, Душево, Градница, Горна Росица, Богатово, Добромирка и Крушево/, както и град Дряново и с. Царева ливада. По проекта се изграждат две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. До месец ще приключат дейностите по обособяване на трите площадки за компостиране на място на територията на общините Сухиндол, Дряново и Севлиево.

Изграждането на инсталациите и площадките за компостиране на място се очаква да приключи най-късно до 31.10.2019 г., а след това съоръженията за компостиране ще бъдат въведени в експлоатация и ще бъдат осъществени обучения на екипите, които ще работят там.

Сияна Ганчева спечели скутер от томболата на книжарница "М-Прес"
Общество
Мечка е била забелязана в двора на габровската математическа гимназия
Общество
Богомил Петков е предложен за ръководството на Камарата на строителите
Общество
Предизборно: обходен път на Севлиево, "АПИ уважи предложението"
Общество
14 октомври, Петковден - Ден на Севлиево
Общество
Медицински сестри от Севлиево протестират на 7 октомври в София
Общество
Полиция и жандармерия ще охраняват Празниците на Севлиево
Общество
На 5 октомври 1180 ловци излизат на лов за дива свиня
Общество
Отпадъци с неясен произход са се запалили край с. П. Славейков
Общество
В Севлиево и в две села на общината ще се проведе анкета на НСИ
Общество
Изложба по повод 100 г. от края на Първата световна война
Общество
Астрологично за танца паневритмия - беседа в книжарница "М-Прес"
Общество
Три къщи пламнаха в с. Дамяново, има щети
Общество
Компостът - сместа, с която заедно можем да подобрим почвите
Общество
Защо „Севлиево онлайн“ няма да отразява празниците на Севлиево
Общество
При инциденти по време на работа, двама са с опасност за живота
Общество