Да превърнем биоотпадъците в компост

Вземи своя безплатен стартов пакет и се включи в системата за разделно събиране на биоотпадъци

Стартира информационната кампания по проект BG16M1OP002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци".

Основната цел на проекта е подпомагане на общините от РСУО – Севлиево, при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени/биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране - оползотворяване, съгласно Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

В рамките на кампанията са предвидени срещи с обществеността, които имат за цел да информират гражданите за възможностите за включване в системата за разделно събиране на биоотпадъци в община Севлиево и община Дряново, както и компостиране на съседски начала и домашно компостиране в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

Всеки желаещ ще може да получи безплатен стартов комплект, съдържащ кухненски контейнер в комплект с 52 биоразградими торбички, който да използва в своето домакинство за хранителни отпадъци.

Срещите ще бъдат осъществени по места, както следва:

♦ 20.09.2019 г., 10:00 ч., на Централен пазар - гр. Севлиево

♦ 21.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Атанас Москов“, до магазин "Ера", гр. Севлиево

♦ 22.09.2019 г., 10:00 ч., до Кметството в с. Богатово, общ. Севлиево

♦ 22.09.2019 г., 17:00 ч., до х-л "Царева ливада" - с. Царева ливада, общ. Дряново

♦ 24.09.2019 г., 17:00 ч., на Централния площад в гр. Сухиндол

♦ 27.09.2019 г., 17:00 ч., на Пешеходната зона в гр.Дряново

♦ 28.09.2019 г., 10:00 ч., в ж.к. „Митко Палаузов“, до магазин 2+2, гр. Севлиево

♦ 29.09.2019 г., 10:00 ч., на площада в с. Денчевци, гр. Дряново

Разкрита е телефонна линия, на която всеки може да заяви своя безплатен комплект и да получи повече информация за системата за разделно събиране: 0877 605 444.

Тече и подготовката на екипа за обществена информираност, който в следващите 6 седмици ще е на разположение на хората от Севлиево и Дряново, за да разясни функционирането на новата система, както и да предостави на желаещите домакинства стартови комплекти. 

Внедряваната по проекта система за разделно събиране на биоотпадъци обхваща град Севлиево и 10 населени места от общината с население над 500 души /селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник, Душево, Градница, Горна Росица, Богатово, Добромирка и Крушево/, както и град Дряново и с. Царева ливада. По проекта се изграждат две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. До месец ще приключат дейностите по обособяване на трите площадки за компостиране на място на територията на общините Сухиндол, Дряново и Севлиево.

Изграждането на инсталациите и площадките за компостиране на място се очаква да приключи най-късно до 31.10.2019 г., а след това съоръженията за компостиране ще бъдат въведени в експлоатация и ще бъдат осъществени обучения на екипите, които ще работят там.

Защо отсякоха здрав орех и къде е дървесината? Общината мълчи
Общество
Поставена под карантина в Перущица, се прибрала в Габрово
Общество
Падна забраната за вендинг машини и топли витрини
Общество
Отварят галерии, музеи и библиотеки, в Севлиево - стъпка по стъпка
Общество
Община Севлиево става малко по-прозрачна, за разлика от Габрово
Общество
От 9 май пада ограничението за посещения на Хоталич
Общество
Денислав Богданов завоюва първо място в конкурс за рецитатори
Общество
Гражданите да не се поддават на тормоз от колекторските фирми
Общество
Денят на Европа – 9 май: 70 години на европейска солидарност
Общество
Библиотеката отваря, върнатите книги под карантина за 72 часа
Общество
Честит празник на буквите, словото и творчеството!
Общество
В Севлиево остават затворени басейните и площадките на открито
Общество
Габровец отишъл да си вади паспорт, докато е под карантина
Общество
Новите заповеди на здравния министър не казват нищо ново
Общество
Област Габрово е втора в страната по застаряващо население след Видин
Общество
Председателят на НЧ "Развитие-1870" за 150 г. Читалище в Севлиево
Общество