Детските градините - реформа да, но не на всяка цена

Тъй като темата за превръщането на детските градини в селата във филиали към градските набра скорост в социалната мрежа, а някои от констатациите за градините в селата бяха изопачени, смятам за редно да бъдем коректни както към фактите, така и към различните мнения. Най-голям брой от коментиращите са се хванали за качеството на образование. И то защото смятам, че градина с десетина деца, от които не всички посещават редовно, не може да даде на децата това, което може градина с трийсет деца, едно от друго различни и напористи. Не смятам да защитавам нито тежката реформа, която управляващите в Севлиево налагат, нито персонала, който в някои градини е почти наполовина спрямо децата. Защото считам, че не всяка промяна е лоша и не всеки протест е основателен. И защото фактите сочат, че в детската градина в Стоките по списък се водят 11 деца, в Дамяново са 12, в Крамолин – 14. Нима искате да ми кажете, че с тези деца, които са на различна възраст, се водят ежедневни занимания, съобразени с порастването им?...Дори да ми го кажете, ми е трудно да го повярвам. А дори да го повярвам, ще имам съмнения в качеството на тези занимания. И не защото учителките не са отговорни, а защото реалностите не позволяват перфектно обучение при такива условия. 

Да, детската градина в Петко Славейков е модел. Ще бъде пълна несправедливост, ако не го кажем. Както е несправедливо да я поставяме наравно с останалите заведения в селата. Затова би било разумно реформата да не е повсеместна, а съобразена с особеностите на всяко заведение. И ако някои трябва да станат филиали, то други, също селски, биха могли да се превърнат в майки. Ако аз имах право на глас, това бих предложила. Защото наистина от реформа има нужда. Но не реформа навсякъде и на всяка цена. А днес следобед ще узнаем и как мислят съветниците, защото техният глас ще реши съдбата на детските градини в селата.   

Емилия Димитрова

ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
Фейсбук е да си начешем езиците, там отговорност няма
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари
Заигравката на „Бяла“ с търпението ни изпушва
Коментари
Гневът – последната спирка след безсилието, или защо изригна Габрово
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Ясни са играчите в основните отбори за мача на 26 март
Коментари
Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари
Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари